Brå

Minskad utsatthet för poliser med kroppsburna kameror

Dela

Polisens användning av kroppsburna kameror i region Stockholm gör att poliserna känner sig mer trygga, och sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har minskat markant. Men det filmade materialet används sällan som bevisning i domstol. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Fredrik Marklund, utredare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Fredrik Marklund, utredare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.

Bland de intervjuade poliserna uppger både kvinnor och män att de kroppsburna kamerorna ökat deras känsla av trygghet. Brås kartläggning av angrepp mot poliser visar också att attacker med sten, laser och så kallade bangers samt sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser, har minskat markant under den period då kamerorna används.

– Det är positivt att polisernas arbetsmiljö förbättras, inte minst genom att färre utsätts för hot och trakasserier. Men kamerorna tycks inte ha några större effekter när det gäller att minska våld i form av knuffar, slag och sparkar mot poliserna. Det beror antagligen på att berusade och sjuka personer inte anpassar sitt beteende utifrån att de blir filmade, säger Fredrik Marklund, utredare, Brå.

Brås utvärdering visar även att polisernas sätt att använda kamerorna varierar, bland annat till följd av att det saknas tydliga anvisningar om vilka situationer som bör spelas in. Det är ofta upp till den enskilde polisen att avgöra om en händelse ska filmas eller inte. Återkoppling på om det filmade materialet går att använda är ofta bristfällig. Flertalet av de filmer som begärts ut till förundersökning, har inte använts som stöd för åtal. Polisen förväntade sig att vissa typer av filmer skulle vara användbara i domstol, medan åklagaren återkommande valt bort filmerna till förmån för annan typ av bevisning

– Om filmerna ska kunna användas som bevismaterial i domstol annat än i enstaka fall, behöver polisen utforma tydliga riktlinjer för hur, när och var det ska filmas. Polisen behöver också fundera på hur de vill använda kamerorna och ta fram strategier och riktlinjer, dels baserat på lagstiftningen men även utifrån lokala behov och villkor, säger Fredrik Marklund.

Fakta

Brå har utvärderat en pilotverksamhet där 300 kroppsburna kameror under våren 2018, fördelades till poliser i Botkyrka, Rinkeby och Södertälje. Syftet med satsningen var att minska polisernas utsatthet för hot, våld och trakasserier i dessa områden och förbättra arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst.

Rapporten Kroppsburna kameror. En utvärdering av pilotverksamheten i polisregion Stockholm (Brå 2020:1) går att ladda ner på www.bra.se.

För ytterligare information

Nyckelord

Bilder

Fredrik Marklund, utredare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Fredrik Marklund, utredare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott10.12.2019 10:00:00 CETPressmeddelande

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum