Försäkringskassan

När assistansersättning upphör är det oftast på grund av flytt till boende

Dela

I en ny studie har Försäkringskassan analyserat orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör. När ersättningen upphör beror det oftast på att mottagaren flyttat till ett annat boende där hjälpen som assistansersättningen täckte ingår i boendet. När ersättningen har sänkts har det oftast berott på att mottagaren vistas i daglig verksamhet eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Att ersättning upphör efter en ansökan om fler timmar är ovanligt. För ungefär en procent av alla ansökningar eller anmälningar om fler timmar har beslutet inneburit att ersättningen upphört och för tre procent har ersättningen sänkts.

− Den här studien visar att de flesta beslut när ersättningen upphör eller sänks gäller assistansmottagare som är yngre än 25 år. Detta beror bland annat på att förändringar sker naturligt i en ung människas liv, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkringskassan och ansvarig för rapporten.

Andra orsaker än de ovan nämnda till att ersättningen sänkts är att mottagaren vistas i förskola, skola och fritids, eller att mottagarens behov delvis tillgodoses genom sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

I 20 procent av fallen har andra förändringar än att mottagaren fått ett annat samhällsstöd varit orsaken till att ersättningen upphört eller sänkts. Det vanligaste är då att hälsotillståndet förändrats. Andra förändringar har varit mottagarens boendesituation eller civilstånd.

I 15 procent av ärendena har ersättningen förändrats på grund av att mottagaren tidigare har lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan om behovet av personlig assistans.

− Sedan 1 april 2018 ska Försäkringskassan inte längre ompröva rätten till assistansersättning när det gått två år sedan ersättningen senast prövades. Därför är det viktigt att den som är mottagare av en ersättning från Försäkringskassan anmäler ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken på ersättningen, för att inte drabbas av återkrav, säger Signe Holmlund Armerin.

Du kan läsa studien i sin helhet på Försäkringskassans hemsida.

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

ALS-drabbade ska prioriteras vid handläggning av assistansersättning28.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

För den som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort, till exempel den neurologiska sjukdomen ALS, är den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb. Därför inför Försäkringskassan nu en hantering där dessa fall kommer prioriteras med förtur. Något som ska korta processen till beslut, både vid nyansökan och ansökan om fler timmar, till 45 dagar.

Prognos: Lågkonjunktur väntas dämpa utgifter för sjukpenning23.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli ännu högre från och med 2024. Kommande lågkonjunktur väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron – och därmed kostnaderna för sjukpenning – under de kommande 1–2 åren. Samtidigt beräknas inte eventuella ytterligare utbrott av covid-19 påverka utgifterna för sjukpenning. Det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag.

Försäkringskassans verksamhet måste fungera i krig och kris27.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Socialförsäkringen har stor betydelse för vår trygghet och välfärd. Försäkringskassans verksamhet måste därför fungera även i allvarliga krislägen, både vid fredstida kriser såsom pandemier och vid angrepp från främmande makt. Utifrån erfarenheterna från pandemin och med beaktande av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa ser vi ett stort behov av att stärka beredskapen i socialförsäkringssystemet som helhet. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som analyserar behovet av regeländringar inom socialförsäkringen och identifierar förslag som stärker Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens förmågor att upprätthålla verksamheten vid alla typer av kriser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum