Statens veterinärmedicinska anstalt

Nicklassons donation går till juverforskning

Dela

Två projekt som båda har betydelse för juverinflammationer hos kor har tilldelats medel vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Laborator Karin Artursson får 322 000 kronor för att studera vilka bakteriestammar av Staphylococcus aureus som cirkulerar bland svenska kor och hur dessa förändras över tid. Laboratorie­veterinär Charlotta Fasth får 78 000 kronor för att undersöka om den så kallade maldi-tof-tekniken kan användas för att skilja mellan olika typer av bakterier inom samma bakterieart. Forskningen har möjliggjorts av en donation på en miljon kronor av Elin Nicklasson i Väckelsång i Småland

Fotograf: Susanne André/SVA

Charlotta Fasth
Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation
Fotograf: Susanne André/SVA Charlotta Fasth Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation

Juverinflammation är den infektionssjukdom hos mjölkkor som, förutom djurlidande och ekonomiska förluster, orsakar störst användning av antibiotika. Omkring 70 procent av den antibiotika som används för vård av kor går till behandling av juverinflammation. SVA arbetar därför sedan länge för att minimera förekomsten av denna sjukdom.

- Tack vare den här donationen kommer vi nu att kunna basera både forskning och rådgivning på aktuell information om de bakterier som orsakar juverinflammation. Staphylococcus aureus är den bakterie som orsakar flest juverinflammationer i Sverige, och återfinns i mjölken vid en femtedel av både akuta och symtomlösa inflammationer, säger Karin Artursson.

Övriga deltagare i detta forskningsprojekt är Karin Persson Waller, Helle Unnerstad och Mikael Leijon, samtliga forskare vid SVA.

Avancerad teknik testas

Kan maldi-tof-teknik användas för detaljerade studier av svenska juverinflammationsstammars epidemiologi? Det är frågan för Charlotta Fasths pilotstudie. Det är en avancerad teknik för att skilja olika genotyper åt.

- Om vi på ett enkelt sätt kan skilja ut olika grupper inom samma bakterieart kan vi i framtiden få mer kunskap om en specifik bakterie är mer smittsam, svårare att behandla eller ger allvarligare symtom. Det är så värdefullt att vi i det här projektet får möjlighet att testa om vår maldi-tof-diagnostik går att använda inom fler områden. Förhoppningsvis kommer det att leda till ännu bättre diagnostik och rådgivning, säger Charlotta Fasth.

Maldi-tof-tekniken bygger på masspektrometri och är både snabbare, säkrare och mer miljövänlig än tidigare använda metoder. Arbetet genomförs i samarbete med Karin Persson Waller.

I det testamente som ligger till grund för att de båda forskningsprojekten nu tilldelas medel står att pengarna ska användas för ”forskning kring juverinflammation hos kor, eller om sådan forskning ej är vetenskapligt berättigad, åt angelägen forskning avseende sjukdomar hos nötkreatur”. Det är undertecknat i Botahult, Väckelsång, 27 oktober 2011. Donator Elin Nicklasson avled 3 maj 2015.

Mer information

Laborator Karin Artursson, SVA, tel. 018-67 41 68, e-post karin.artursson@sva.se

Laboratorieveterinär Charlotta Fasth, tel. 018-67 42 61, e-post charlotta.fasth@sva.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Susanne André/SVA

Charlotta Fasth
Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation
Fotograf: Susanne André/SVA Charlotta Fasth Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation
Ladda ned bild
Fotograf: Magnus Aronson

Karin Artursson
Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation
Fotograf: Magnus Aronson Karin Artursson Statens Veterinärmedicinska Anstalt , SVA , mastit , juverinflammation
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Närings-departementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

 

 

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Gates Foundation bjöd in SVA-forskare27.11.2018 08:13Pressmeddelande

Karin Troell, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA. Kryptosporidier är en parasit som orsakar tarmsjukdom. Smittan sprids framförallt via förorenat vatten eller livsmedel. Parasiten rankas som nummer två, efter rotavirus, som orsak till diarré hos spädbarn i utvecklingsländer och har kopplats till ökad dödlighet.

Jens Mattsson fortsätter som gd på SVA31.8.2018 10:53Pressmeddelande

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en myndighet med en lång historia som verkar lite i bakgrunden av systermyndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Men som smittskyddsövervakande och riskvärderande aktör på djurområdet, och med Sveriges största veterinärmedicinska labb, spelar SVA en mycket viktig roll. Inte minst för att myndighetens egen devis ”Friska djur – trygga människor” ska vara så sann som möjligt. – Vi är en lyhörd och ödmjuk expertmyndighet, med gott renommé både nationellt och internationellt, säger Jens Mattsson, som nu inlett sin andra period som generaldirektör vid SVA.

Fästingfynd av ovanligt slag i Sverige27.8.2018 08:00Pressmeddelande

I sommar har tre stycken fästingar av arten Hyalomma för första gången påträffats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige – utan att värddjuret haft utlandskontakt. I samtliga fall har fästingen påträffats på häst. Fyndplatserna är spridda: Nyköping i Södermanland, Koppom i Värmland och Landskrona i Skåne. Ett av fynden har konstaterats vara en underart kallad Hyalomma marginatum, flyttfågelsfästing. Den är känd från andra länder för att kunna bära på skadliga smittämnen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum