World Childhood Foundation

Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn.

Dela

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn eftersom det kan användas av flera aktörer utöver de brottsbekämpande myndigheterna. LIBRA är utvecklat av det nederländska företaget Web-IQ och har möjliggjorts genom finansiering och stöd från det nederländska säkerhets- och justitieministeriet och World Childhood Foundation.

Teamet från Web-IQ som utvecklat LIBRA. Foto: Web-IQ
Teamet från Web-IQ som utvecklat LIBRA. Foto: Web-IQ

LIBRA är ett program som söker igenom internet för att hitta olagliga bilder på sexuella övergrepp mot barn så att dessa kan blockeras och raderas. Programmet hittar tidigare kända olagliga bilder och videos samt identifierar nytt sannolikt olagligt material genom att skanna materialet från olika vinklar, utan mänsklig interaktion. Då materialet i sig är olagligt att hantera möjliggör detta för fler aktörer att nyttja LIBRAs teknik och stärker befintliga insatser i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. 

Omfattningen av sexuella övergrepp mot barn är massiv och svårgripbar. NCMEC, dit bland andra Facebook och Instagram rapporterar, behandlar i genomsnitt 60 000 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn på nätet varje dag. Interpol rapporterar dessutom att bilder av sexuella övergrepp mot barn i deras databas blir allt allvarligare och att mer än 60 procent av barnen är mellan 2 och 12 år gamla. Ju yngre offren är, desto grövre är de dokumenterade övergreppen. 

"För varje minut vi väntar kommer tusentals barn att lida, i vetskap om att bilder av deras övergrepp fortfarande cirkulerar på nätet, barn kommer att fortsätta att riskera att bli utsatta för grooming eller utsättas för övergrepp på on demand. " sade H.M. Drottning Silvia när Drottningen betonade vikten av att göra mer och att agera nu under ett AI rundabordsmöte på Kungliga slottet, den 20 november 2019.   

"På Childhood har vi en historik av att utveckla effektfulla onlinelösningar för att skydda barn. Vårt engagemang i LIBRA innebär att vi tillför mer teknik till den verktygslåda som behövs för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Tillsammans med Web-IQ, den nederländska regeringen och andra partners vill vi utöka användningen av tekniken inom EU", säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare för World Childhood Foundation.  

Efter en framgångsrik konceptvalidering lanseras nu LIBRA i större skala under 2022 för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Redan under pilotfasen 2020–2021 identifierades och raderades tiotusentals okända bilder av sexuella övergrepp, nya servervärdar hittades och det dokumenterades hur materialet förflyttas och lagras. LIBRA hittade även miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn på servrar hos nederländska deltagande företag och upptäckte tiotusentals webbadresser som innehöll övergreppsmaterial.      

Initiativet till LIBRA uppstod efter att Web-IQ:s grundare och vd Eldert van Wijngaarden deltog i ett AI rundabordsmöte om hur artificiell intelligens kan bidra till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Samtalet arrangerades av Childhood och Global Child Forum på Kungliga slottet i Stockholm 2019. Under mötet diskuterades utmaningarna med att handskas med sexuellt övergreppsmaterial mot barn. Eftersom materialet i sig självt är olagligt är det mycket få intressenter som får hantera det.    

"Vi har alla ett ansvar för att skydda barn och bekämpa sexuell exploatering av barn. Det ligger i Web-IQ:s DNA att stötta denna kamp internationellt. LIBRA, som inspirerades av H.M. Drottning Silvia 2019, ger redan nu ny och objektiv kunskap. Trots att det bara var ett "Proof of Concept" upptäckte LIBRA nya hotspots med okänt övergreppsmaterial inklusive nya offer, varav 90 % pojkar. Programmet initierade nedtagning av tiotusentals bilder och visade att detta kan göras inom ramen för GDPR och utan extra resurser från hotlines eller brottsbekämpande myndigheter.säger Eldert van Wijngaarden, VD och grundare av Web-IQ.  

Forskning visar att övergrepp som äger rum online, kan vara precis lika traumatiskt som övergrepp som sker offline. Att veta att det finns bilder på övergreppet som människor fortsätter sprida skapar ett oerhört lidande hos barnen. För att stoppa spridningen och identifiera förövarna behöver vi kraftfulla tekniska hjälpmedel.  

I LIBRA har Web-IQ tillhandahållit ett sätt att söka efter bilder och videos på sexuella övergrepp mot barn utan att en människa behöver ladda ner eller titta på det olagliga materialet. Det gör det möjligt för fler aktörer att vara proaktiva i kampen mot sexuella övergrepp mot barn.   

På Childhood vet vi att sexuella övergrepp mot barn går att förebygga. Därför investerar vi i teknik och uppmanar andra att stödja effektiva onlinelösningar för att skydda barn både offline och online.

Hela nyheten på childhood.se

Information in English

Web-IQs pressmeddelande 


För mer information, vänligen kontakta:  
 

Charles Mingo Bennström, pressansvarig, World Childhood Foundation 

+46 (0) 73-422 04 42, charles.bennstrom@childhood.org  

 Saskia de Jong, Chief Social Impact Officer, Web-IQ 

+31 6 12476262, saskia@web-iq.nl  

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Teamet från Web-IQ som utvecklat LIBRA. Foto: Web-IQ
Teamet från Web-IQ som utvecklat LIBRA. Foto: Web-IQ
Ladda ned bild
H.M. Drottning Silvia i samtal under AI rundabordsmötet på kungliga slottet 2019. Foto: Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna
H.M. Drottning Silvia i samtal under AI rundabordsmötet på kungliga slottet 2019. Foto: Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna
Ladda ned bild
H.M. Drottning Silvia. Enbart för bruk i redaktionella texter med koppling till Childhood och lansering av LIBRA. Foto: Yanan Li, Kungl.Hovstaterna
H.M. Drottning Silvia. Enbart för bruk i redaktionella texter med koppling till Childhood och lansering av LIBRA. Foto: Yanan Li, Kungl.Hovstaterna
Ladda ned bild

Länkar

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia. 

Web-IQ är ett nederländskt företag med visionen att förhindra sexuella övergrepp mot barn online, genom att erbjuda brottsbekämpande organisationer de bästa underrättelseverktygen online. Web-IQ förser brottsbekämpande organisationer med teknologi, verktyg och data i 34 länder. Läs mer om Web IQ.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Internet tillåter sexuella övergrepp mot barn i Sverige.7.10.2022 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

För första gången presenteras samlad statistik och analys för domar från 2020-2021 rörande internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Det framgår bland annat att barn har väntat upp till 8,5 år från det att de först utsatts för ett övergrepp till dess att rättegången har avslutats. Rapporten tydliggör att det krävs nya verktyg och större samverkan både från polis och plattformar såväl som samhället i stort för att bättre kunna bekämpa den här typen av brott. Childhoods AI-projekt Stella Polaris är en av flera insatser som kan accelerera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.

 Årets Childhoodpris hyllar fritidsledare och fritidspedagoger!5.10.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar nomineringen till Childhoodpriset 2022! I år går priset till en fritidsledare eller fritidspedagog och alla som vill är välkomna att nominera. I juryn sitter bland andra H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande Childhood, Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö och Carin Götblad, Polismästare Nationella operativa avdelningen. Vinnaren presenteras vid en prisceremoni i december.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum