Stockholms läns sjukvårdsområde

​Ny forskning visar att stöd via nätet hjälper vid cannabisberoende

Dela

Den första svenska studien om behandling för cannabisberoende, utförd av Beroendecentrum Stockholm och Karolinska institutet, visar att personer med cannabisberoende tilltalas och blir hjälpta av anonymt stöd via nätet.

– Resultatet visar att målgruppen attraheras av anonymt och internetbaserat stöd, och att de som tar del av det har goda chanser att lyckas göra en förändring i positiv riktning, säger Magnus Johansson, doktorand, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

I den nypublicerade studien ”Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial” fick hälften av deltagarna (interventionsgrupp) ta del av ett internetbaserat program med behandlarstöd. Resterande ingick i en kontrollgrupp som enbart fick ta del av en introduktion innehållandes en gedigen uppsättning frågor om personens cannabisvanor.

Bäst effekt med program

Borträknat de deltagare som angett att de sökt professionellt stöd på annat håll under studiens period, framkom det vid uppföljningen efter tre månader att interventionsgruppen minskat förbrukningsmängden cannabis betydligt mer än kontrollgruppen – från cirka sex gram vid start till två gram den senaste veckan, jämfört kontrollgruppens minskning på sju gram till fyra. Även beroendesymtomen var färre hos interventionsgruppen.

Utöver detta framkom det att ju mer material en programdeltagare tog del av, desto större förändring lyckades personen göra.

Positivt att söka stöd

Sett till studiens samtliga deltagare (interventionsgruppen och kontrollgruppen inklusive de som sökte professionellt stöd på annat håll), gjordes en mellan grupperna totalt sett jämbördig positiv förändring. Detta indikerar att bara stödsökandet i sig, och att få svara på frågor om sin cannabisanvändning, kan främja förändring.

Anonymitet rankas högt

Intresset för att delta i studien var stort. Totalt gjordes 854 anmälningar under rekryteringsperioden via webbplatsen www.cannabishjalpen.se.

Majoriteten av deltagarna angav anonymitet som det främsta skälet till att de var intresserade av internetbaserat stöd. Även möjligheten att sätta egna mål för sin cannabisanvändning rankades högt bland deltagarna.

– Att målgruppen hade ett så stort intresse för studien är en viktig del av resultatet. Det visar att det är många som faktiskt vill ha stöd så länge det ges med rätt förutsättningar, säger Magnus Johansson.

Första studien av sitt slag i Sverige

Det är första gången en studie om behandling för cannabisberoende görs i Sverige, men ett flertal internationella studier visar på liknande positiva resultat vad gäller internetbaserad behandling vid cannabisberoende.

Studien är utförd av Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet, och finansierades med projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Studien​ "Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial" publicerades den 18 februari 2020 i Addiction Science & Clinical Practice. 

Kontakt

Forskare bakom studien finns tillgänglig för frågor. Vänligen kontakta nedanstående för mer information.

Kerstin Annerborn

Enhetschef eStöd, Beroendecentrum Stockholm

kerstin.annerborn@sll.se

08-123 475 04

Lydia Darmark

Kommunikatör, Beroendecentrum Stockholm

Lydia.darmark@sll.se

08-123 470 74

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.regionstockholm.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

Yrke påverkade inte tiden till återgång i arbete efter covid-1912.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Det fanns ingen skillnad i tid till återgång i arbete efter långvarig sjukskrivning för covid-19 mellan olika yrken eller yrkesgrupper, visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin, (CAMM). Inte heller hög fysisk eller psykisk belastning i arbetet förlängde tiden till återgång i arbete. Däremot påverkade andra faktorer som när under pandemin sjukskrivningen skedde och ifall personen varit sjukskriven tidigare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum