Järfälla Kommun

Ny grundskola planeras i Barkarbystaden

Dela

Antalet boende i Barkarbystaden ökar och nu planeras för ytterligare en för- och grundskola, Ålstaskolan, som ska stå klar till skolstart höstterminen 2022. Ålstaskolan byggs i första etappen för 590 barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1-6 och kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet.

Visionsbild av Ålstaskolan i Barkarbystaden. Ålstaskolan kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet. (Tidig visionsbild, AIX Arkitekter)
Visionsbild av Ålstaskolan i Barkarbystaden. Ålstaskolan kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet. (Tidig visionsbild, AIX Arkitekter)

– Vi är jätteglada över att en ny och modern för- och grundskola byggs i ett barnvänligt område i Barkarbystaden. Denna skola innebär en stor trygghet för de barnfamiljer som väljer att flytta hit säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Ålstaskolan kommer att vara en kommunal skola med idrottshall. Första etappen planeras stå klar till skolstart hösten 2022 och innehålla förskola för 240 barn samt förskoleklass och årskurs 1-6 för 350 elever. Hälften av förskoleplatserna kommer att byggas så att de på ett enkelt sätt kan byggas om till skolplatser om behov finns. I den första etappen planeras också för en fotbollsplan med konstgräs.

– En ny skola skapar dels fler utbildningsplatser i Barkarbystaden men bidrar också till att skapa ett mer livfullt område med fler människor i rörelse och bra fritidsmöjligheter. Detta blir således ännu en del i pusslet för att bygga en levande och hållbar stad, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I den andra etappen av Ålstaskolan planeras för högstadieskola, grundsärskola och träningssärskolverksamhet samt en större idrottshall. För att kunna erbjuda högstadieskola och grundsärskola till boende i Barkarbystaden innan etapp två står klar ska förutsättningarna för att starta dessa som en filial till Ålstaskolan utredas.

I Barkarbystaden finns sedan 2016 Herrestaskolan som idag är en skola för årskurs F-5 för 320 elever.

Beslut om godkännande av ny förskola och grundskola, Ålstaskolan, i Barkarbystaden fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 28 januari 2018.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden X och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4. 

Nyckelord

Kontakter

Nikoletta Jozsa (L)Kommunalråd

Nikoletta Jozsa är kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Presskontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@jarfalla.se, 08-580 286 48 (kansli)

08-580 286 48Nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla sedan den 15 oktober 2018. Presskontakt John Backvid, john.backvid@jarfalla.se, 073-077 79 75

073-077 79 75emma.feldman@jarfalla.se

Bilder

Visionsbild av Ålstaskolan i Barkarbystaden. Ålstaskolan kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet. (Tidig visionsbild, AIX Arkitekter)
Visionsbild av Ålstaskolan i Barkarbystaden. Ålstaskolan kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet. (Tidig visionsbild, AIX Arkitekter)
Ladda ned bild
Visionsbild av Ålstaskolan i Barkarbystaden. Ålstaskolan kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet. (Tidig visionsbild, AIX Arkitekter)
Visionsbild av Ålstaskolan i Barkarbystaden. Ålstaskolan kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet. (Tidig visionsbild, AIX Arkitekter)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Efterlängtad byggstart för Veddestabron i Barkarby18.3.2019 14:23:36 CETPressmeddelande

Idag tog Järfälla kommun och Trafikverket det första spadtaget för Veddestabron. Bron blir en viktig pusselbit i den nya staden som växer fram i Barkarby och en viktig del i den stora regionala infrastruktursatsning som görs här för resenärer i hela Stockholmsregionen: en ny stad och en ny kollektivtrafikknutpunkt där direkt anslutning mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg gör att fler människor i regionen har möjlighet att bo, leva, arbeta och studera där de vill.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum