Industriarbetsgivarna

Ny konjunkturprognos: Vaccinnationalism hämmar ekonomisk återhämtning

Dela

Under 2021 väntas fortsatt ekonomisk återhämtning, men kraften varierar i olika länder. Svensk BNP ökar med 3,3 procent och tillväxten i svensk basindustri väntas bli 1,0 procent under året. Samtidigt riskerar ökad protektionism och vaccinnationalism hämma den ekonomiska återhämtningen. Det konstaterar Industriarbetsgivarna i årets första konjunkturprognos.

– Upptrappningen av tonläget kring vaccinexporten är bekymmersam och om tendensen mot protektionism förvärras finns en risk för en svagare global utveckling, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna.

– För att den ekonomiska återhämtningen ska ta fart får världshandeln inte begränsas. Ökade protektionistiska tendenser är dåligt både för svensk ekonomi och den svenska basindustrin som är ytterst exportberoende, säger hon.

I konjunkturprognosen spår Industriarbetsgivarna att svensk BNP ökar med 3,3 procent i år och växer med 3,6 procent 2022. Enligt organisationen bidrar vaccinförseningar till att tillväxten i Sverige och i euroområdet blir svagare under fösta halvåret i år för att sedan stärkas. BNP i euroområdet beräknas öka med 3,5 procent under 2021 och 2022. Motsvarande siffror för USA är 5,5 procent 2021 och 4,0 procent 2022. I Kina, som inte haft nya utbrott, fortsätter återhämtningen och tillväxten blir 8,0 procent i år.

­– Slutdatumet för pandemin flyttas hela tiden framåt. Och även om det blir allt tydligare att coronapandemin får ett slut, så kommer viruset att finnas kvar i samhället. Mutationer och nya vaccinationer kommer fortsätta att påverka den ekonomiska utvecklingen. Vi ser också att den pågående vaccinnationalismen bidrar till en starkare utveckling i länder som USA, där nästan 30 procent av befolkningen nu har påbörjat vaccineringen, säger Kerstin Hallsten.

Kraftiga svängningar i internationella priser en utmaning för basindustrin

I rapporten konstaterar Industriarbetsgivarna att världsekonomin har präglats av en berg- och dalbana under det senaste året.

– Under pandemin har de tvära kasten i produktion, efterfrågan och råvarupriser varit en stor utmaning för basindustrin som är nästan helt råvarubaserad, konstaterar Kerstin Hallsten.

Råvarupriserna föll inledningsvis under 2020 för att sedan stiga brant. Uppgången drevs bland annat av återhämtningen i den kinesiska ekonomin och den ökade efterfrågan på metaller. Vissa av skogsindustrins produkter steg också tydligt då efterfrågan tog fart.

Svensk basindustri väntas växa med knappt en procent i år och likaså under 2022. Efterfrågan är stark men utbudsproblem och restriktioner håller tillbaka produktionen.

Industriarbetsgivarna konstaterar också att klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska skogsföretag, gruvor, byggnadsämnesföretag och stål- och metallföretag.

– Utmaningen för industrin är främst politiken. Det handlar exempelvis om beslut runt äganderätt, tillståndsprövningar och tillgång till energi. Givet dessa förutsättningar är det avgörande för industrins överlevnad att ha god motståndskraft och långsiktighet när det gäller kostnadssituationen, avslutar Kerstin Hallsten. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och cirka 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industrin: Pandemin, en stark återhämtning och geopolitisk maktkamp ger fortsatta utbudsproblem14.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden. Dessutom skjuter energipriserna i höjden. Förutom riskerna kring pandemin och geopolitiken finns också risk för en upptrappad inhemsk cementkris. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje konjunkturrapport.

”Urvattnat besked om cementproduktion i Slite”10.8.2021 16:13:04 CEST | Pressmeddelande

”Regeringens besked idag om en tillfällig förändring i miljölagstiftningen för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning i Slite under nuvarande tillstånd i åtta månader fungerar på mycket kort sikt. Det innebär vi får ett visst andrum och att akuta varsel skjuts på framtiden, men beskedet idag är inte tillfredsställande. Svensk industri måste ha långsiktighet”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande.

Ny prognos från Industriarbetsgivarna: ”Fortsatt återhämtning i ekonomin – men flaskhalsar bromsar”16.6.2021 08:06:24 CEST | Pressmeddelande

Återhämtningen i den globala ekonomin fortgår. Men de utbudsproblem som uppkommit under senare tid väntas bestå. ”Normalt hade detta lett till tydligt ökade investeringar, men förlorade värden under pandemin och stor framtidsosäkerhet håller tillbaka investeringsviljan i närtid. Det här bromsar utvecklingen och bidrar till ett ökat kostnads- och inflationstryck”. Det konstaterar Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i årets andra konjunkturrapport.

Industrins arbetsgivare: sociala pelaren krockar med svensk modell7.5.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas befogenhet”, det skriver Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna i ett brev till statsminister Stefan Löfven inför EU-toppmötet i Porto. Arbetsgivarorganisationerna är skarpt kritiska till den skenande utvecklingen där allt fler lagförslag hotar den svenska modellen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum