Industriarbetsgivarna

Ny konjunkturprognos: Vaccinnationalism hämmar ekonomisk återhämtning

Dela

Under 2021 väntas fortsatt ekonomisk återhämtning, men kraften varierar i olika länder. Svensk BNP ökar med 3,3 procent och tillväxten i svensk basindustri väntas bli 1,0 procent under året. Samtidigt riskerar ökad protektionism och vaccinnationalism hämma den ekonomiska återhämtningen. Det konstaterar Industriarbetsgivarna i årets första konjunkturprognos.

– Upptrappningen av tonläget kring vaccinexporten är bekymmersam och om tendensen mot protektionism förvärras finns en risk för en svagare global utveckling, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna.

– För att den ekonomiska återhämtningen ska ta fart får världshandeln inte begränsas. Ökade protektionistiska tendenser är dåligt både för svensk ekonomi och den svenska basindustrin som är ytterst exportberoende, säger hon.

I konjunkturprognosen spår Industriarbetsgivarna att svensk BNP ökar med 3,3 procent i år och växer med 3,6 procent 2022. Enligt organisationen bidrar vaccinförseningar till att tillväxten i Sverige och i euroområdet blir svagare under fösta halvåret i år för att sedan stärkas. BNP i euroområdet beräknas öka med 3,5 procent under 2021 och 2022. Motsvarande siffror för USA är 5,5 procent 2021 och 4,0 procent 2022. I Kina, som inte haft nya utbrott, fortsätter återhämtningen och tillväxten blir 8,0 procent i år.

­– Slutdatumet för pandemin flyttas hela tiden framåt. Och även om det blir allt tydligare att coronapandemin får ett slut, så kommer viruset att finnas kvar i samhället. Mutationer och nya vaccinationer kommer fortsätta att påverka den ekonomiska utvecklingen. Vi ser också att den pågående vaccinnationalismen bidrar till en starkare utveckling i länder som USA, där nästan 30 procent av befolkningen nu har påbörjat vaccineringen, säger Kerstin Hallsten.

Kraftiga svängningar i internationella priser en utmaning för basindustrin

I rapporten konstaterar Industriarbetsgivarna att världsekonomin har präglats av en berg- och dalbana under det senaste året.

– Under pandemin har de tvära kasten i produktion, efterfrågan och råvarupriser varit en stor utmaning för basindustrin som är nästan helt råvarubaserad, konstaterar Kerstin Hallsten.

Råvarupriserna föll inledningsvis under 2020 för att sedan stiga brant. Uppgången drevs bland annat av återhämtningen i den kinesiska ekonomin och den ökade efterfrågan på metaller. Vissa av skogsindustrins produkter steg också tydligt då efterfrågan tog fart.

Svensk basindustri väntas växa med knappt en procent i år och likaså under 2022. Efterfrågan är stark men utbudsproblem och restriktioner håller tillbaka produktionen.

Industriarbetsgivarna konstaterar också att klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska skogsföretag, gruvor, byggnadsämnesföretag och stål- och metallföretag.

– Utmaningen för industrin är främst politiken. Det handlar exempelvis om beslut runt äganderätt, tillståndsprövningar och tillgång till energi. Givet dessa förutsättningar är det avgörande för industrins överlevnad att ha god motståndskraft och långsiktighet när det gäller kostnadssituationen, avslutar Kerstin Hallsten. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och cirka 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna: ”Högt lönebud från medlarna”20.10.2020 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Industriarbetsgivarna konstaterar att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har lämnat är mycket högt. Förslaget är på 4,5 procent på 29 månader. "Vi konstaterar att lönebudet är på en mycket hög nivå och det ligger absolut på smärtgränsen av vad svenska företag klarar av. Men vi är beredda att acceptera budet då det innehåller en nedväxling av löneökningstakten från nuvarande nivå", säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum