Statens medieråd

Ny kunskapsbank ska stärka medie- och informationskunnighet

Dela

MIK Sveriges kunskapsbank är en ny webbplats som samlar lektioner, rapporter och rörligt material från flera olika aktörer. Här finns över 1400 pedagogiska resurser, sökbara efter målgrupp och ämne. – Ett stöd för alla som arbetar med medie- och informationskunnighet, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Poddar, tv-program, rapporter och lektioner på tema medie- och informationskunnighet – allt finns samlat i MIK Sveriges kunskapsbank hos Statens medieråd. Bild: Springtime-Intellecta.
Poddar, tv-program, rapporter och lektioner på tema medie- och informationskunnighet – allt finns samlat i MIK Sveriges kunskapsbank hos Statens medieråd. Bild: Springtime-Intellecta.

Genom en enkel sökfunktion i MIK Sveriges kunskapsbank hittas allt från rapporter till tv-program och kompletta lektionspaket med lärarhandledningar i en mängd ämnen inom medie- och informationskunnighet. Tonvikten i dagsläget ligger på material som riktar sig till pedagoger och bibliotekarier, men har relevans för alla som är intresserade av exempelvis källkritik, massmedier, sociala medier och digital teknik.

Bakom kunskapsbanken står det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, som leds av Statens medieråd. Innehållet hämtas från fyra av nätverkets medlemmar, utöver Statens medieråd; Kungliga biblioteket (Digiteket), Internetstiftelsen och Utbildningsradion (UR). På sikt är tanken att öppna upp för material från fler medlemmar i nätverket och att samtidigt bredda målgruppen.
 Målet är att kunskapsbanken ska vara ett värdefullt stöd för alla som tillsammans med oss arbetar med att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

MIK Sveriges kunskapsbank
Kunskapsbanken innehåller material inom området medie- och informationskunnighet (MIK) från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige. Webbplatsen går att finna hos Statens medieråd och hittas här: MIK Sveriges kunskapsbank 

MIK Sverige
Statens medieråd bedriver på regeringens uppdrag ett arbete för att stärka samverkan mellan olika aktörer som arbetar med medie- och informationskunnighet. Det nationella aktörsnätverket MIK Sverige är ett led i det arbetet och syftet är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. Läs mer om MIK Sverige här

Vad är MIK?
Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. MIK handlar bland annat om att förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Kontakter

Kontakt:
Ida Lithell, projektledare och kommunikatör
Tel: 08-665 14 62
E-post: ida.lithell@statensmedierad.se

Bilder

Poddar, tv-program, rapporter och lektioner på tema medie- och informationskunnighet – allt finns samlat i MIK Sveriges kunskapsbank hos Statens medieråd. Bild: Springtime-Intellecta.
Poddar, tv-program, rapporter och lektioner på tema medie- och informationskunnighet – allt finns samlat i MIK Sveriges kunskapsbank hos Statens medieråd. Bild: Springtime-Intellecta.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år. 

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum