Vänsterpartiet Skåne

Ny modell för operationer i Skåne hotar jämlik vård

Dela
Att köerna till vård i Skåne är långa efter år av pandemi, nedskärningar, personalbrist och påföljande vårdplatsbrist är ett sorgligt men tydligt faktum. Det förslag som nu ligger på hälso- och sjukvårdsnämndens bord, en så kallad incitamentsmodell för de skånska operationsavdelningarna, riskerar dock att slå fel, menar Vänsterpartiets representanter.

- Det är självklart att vårdköerna är ett jätteproblem för alla de som väntar på sin operation, säger Peter Ahlbom, representant i hälso- och sjukvårdsnämnden. När vi ser efter en lösning behöver vi också se vad som är problemet: är det att personalen på avdelningarna inte försöker nog och behöver hot om mindre pengar eller chans att få mer för att finansiera avdelningen, eller beror det på andra saker? Vi tror inte att problemet ligger i att man inte vill operera så mycket det går, och då är incitamentsmodellen inte en lösning. Den är en skrivbordsprodukt från personer i det politiska styret som står långt ifrån den faktiska verksamheten.

Incitamentsmodellen innebär att operationsavdelningarnas samlade ersättning för året delas upp i två delar där 25 % blir en grundersättning och 75 % fördelas utifrån hur många operationer som genomförs i jämförelse med föregående års ”produktion”. Opererar man fler patienter får man en högre ersättning; färre operationer ger mindre pengar till avdelningen. 3,5 miljarder ska fördelas av hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukhusen.

- Sjukvården går med 900 miljoner i underskott i de styrandes budget, säger Gunilla Wahlberg, som också sitter för Vänsterpartiet i nämnden. Vill vi komma till rätta med köerna krävs att vi faktiskt finansierar sjukvården vad den kostar, inte att vi hotar en redan pressad verksamhet med ännu mindre pengar.

- När modellen sätts i verket finns det risk för att enklare operationer prioriteras för att säkra avdelningens finansiering, säger Lina Myritz, även hon representant i nämnden. Då uppstår så kallade undanträngningseffekter där patienter som är multisjuka, sköra och kräver vård innan och efter ingreppet puttas undan för att få upp antalet operationer. Modellen innehåller inte incitament att ta hand om de patienterna, och då slår det skevt och hårt mot en redan utsatt grupp patienter. Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att den med störst behov ska få vård först. Det finns risk att det utmanas med den nya modellen, avslutar hon.

Vänsterpartiet kritiserar också förslaget för att sakna närmare riktlinjer på hur pengarna ska fördelas och att sjukhusstyrelserna i sin tur i början av året inte vet hur stor budget de har att fördela. Det i sig riskerar också att det tar längre tid för operationsavdelningarna att veta vad de har att förhålla sig till.

Beslutet att införa incitamentsmodellen fattades på dagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nyckelord

Kontakter

Lina MyritzRepresentant i primärvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla WahlbergRepresentant i hälso- och sjukvårdsnämnden

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Samtliga skånes sjukhus satta på svältbudget: hårt slag i redan utsatt situation3.3.2023 14:12:21 CET | Pressmeddelande

De skånska sjukhusen har nu alla fått sina budgetar fastställda för att bedriva verksamhet under 2023. Samtliga budgetar saknar viktiga uppräkningar vilket innebär att de inte har täckning för ökade kostnader eller att Skåne har en åldrande befolkning som kommer att behöva mer vård. Sjukhusen får det också oerhört svårt med investeringar för medicinsk utveckling framåt. Vänsterpartiets representanter i sjukhusnämnderna är djupt bekymrade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum