Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan 2017

Dela

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den tredje i ordningen. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i februari 2017.

De lägre utgifterna beror delvis på att SCB sänkt befolkningsprognosen vilket ger en sänkande inverkan på en rad förmåner, framför allt inom barnbidrag och föräldraförsäkringen.

Prognosen för assistansersättningen sänks, bland annat till följd av en mer dämpad timutveckling och färre brukare. Även prognoserna för sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar har justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och en förkortad varaktighet inom sjukpenning.

- Det innebär att även prognosen för sjukpenningtalet justeras ner något. Sjukpenningtalet har ökat sedan 2011, men ökningen ser nu ut att ha brutits. Enligt prognosen kommer sjukpenningtalet att fortsätta minska i svag takt under hela prognosperioden, säger Axel Arvidsson, t.f. prognoschef på Försäkringskassan.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag blev 203 miljarder kronor 2016 och förväntas öka till 206 miljarder kronor 2017. Därefter förväntas utgifterna fortsätta öka till 220 miljarder kronor 2021. Prognoser är osäkra och osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.


Nästa prognos från Försäkringskassan presenteras den 31 juli.

Bifogat: prognos maj 2017


Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 13 000 medarbetare.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan27.4.2018 13:32Pressmeddelande

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid. ”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. Det har varit en spännande tid, jag har under dessa år besökt medarbetare över hela landet en dag i veckan, och jag är imponerad av den kompetens, ansvarskänsla och plikttrogenhet som finns i denna stora myndighet.” Till tf generaldirektör har Maria Hemström-Hemmingsson utsetts. Hon tillträder den 1 maj. För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum