Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas uppgå till 38 miljarder kronor 2017 och prognostiseras att minska till 35 miljarder kronor 2018. Även sjukpenningtalet beräknas fortsätta minska, från drygt tio nettodagar idag till drygt nio nettodagar i december 2018.

Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i oktober 2017. Det beror till stor del på att prognosen för sjukpenning har justerats ner, främst på grund av färre startade sjukskrivningar. Regeländringar inom assistansersättning och underhållsstöd har dock haft en höjande effekt på dessa prognoser.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag beräknas till 203 miljarder kronor 2017. Även 2018 beräknas utgifterna till 203 miljarder kronor men de förväntas öka till 215 miljarder kronor 2021. Ökningen på längre sikt beror i huvudsak på högre utgifter inom familjeförmånerna, detta på grund av fler barn och högre ersättningsbelopp. Prognoser är dock osäkra och osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.

Prognosen bifogas.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum