Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas uppgå till 38 miljarder kronor 2017 och prognostiseras att minska till 35 miljarder kronor 2018. Även sjukpenningtalet beräknas fortsätta minska, från drygt tio nettodagar idag till drygt nio nettodagar i december 2018.

Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i oktober 2017. Det beror till stor del på att prognosen för sjukpenning har justerats ner, främst på grund av färre startade sjukskrivningar. Regeländringar inom assistansersättning och underhållsstöd har dock haft en höjande effekt på dessa prognoser.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag beräknas till 203 miljarder kronor 2017. Även 2018 beräknas utgifterna till 203 miljarder kronor men de förväntas öka till 215 miljarder kronor 2021. Ökningen på längre sikt beror i huvudsak på högre utgifter inom familjeförmånerna, detta på grund av fler barn och högre ersättningsbelopp. Prognoser är dock osäkra och osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.

Prognosen bifogas.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Inera och Försäkringskassan säger upp samarbetsavtal om gemensam tjänstelegitimation22.1.2019 15:08:21 CETPressmeddelande

Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor. – Under arbetets gång har vi sett att behoven från våra kunder ser så pass olika ut att det rimliga är att avbryta arbetet och att var och en fokuserar på att lösa sina frågeställningar på varsitt håll, säger Stefan Olowsson it-direktör på Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum