Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas uppgå till 38 miljarder kronor 2017 och prognostiseras att minska till 35 miljarder kronor 2018. Även sjukpenningtalet beräknas fortsätta minska, från drygt tio nettodagar idag till drygt nio nettodagar i december 2018.

Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i oktober 2017. Det beror till stor del på att prognosen för sjukpenning har justerats ner, främst på grund av färre startade sjukskrivningar. Regeländringar inom assistansersättning och underhållsstöd har dock haft en höjande effekt på dessa prognoser.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag beräknas till 203 miljarder kronor 2017. Även 2018 beräknas utgifterna till 203 miljarder kronor men de förväntas öka till 215 miljarder kronor 2021. Ökningen på längre sikt beror i huvudsak på högre utgifter inom familjeförmånerna, detta på grund av fler barn och högre ersättningsbelopp. Prognoser är dock osäkra och osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.

Prognosen bifogas.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan27.4.2018 13:32Pressmeddelande

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid. ”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. Det har varit en spännande tid, jag har under dessa år besökt medarbetare över hela landet en dag i veckan, och jag är imponerad av den kompetens, ansvarskänsla och plikttrogenhet som finns i denna stora myndighet.” Till tf generaldirektör har Maria Hemström-Hemmingsson utsetts. Hon tillträder den 1 maj. För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum