ManpowerGroup

Ny prognos: Rekordmånga jobbtillfällen väntas i höst

Dela

Nu vänder det – svenska arbetsgivare tror på en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden ligger på hela +25 procent för det fjärde kvartalet 2021, den starkaste prognosen i Arbetsmarknadsbarometerns historia. Hotell- och restaurang är den bransch där sysselsättningen förväntas öka överlägset mest med en prognos på hela +53 procent, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Att svenska arbetsgivare förväntar sig skapa rekordmånga jobbtillfällen i höst är oerhört goda nyheter. Det här pekar på en återhämtning för svensk arbetsmarknad, vilket är hoppfullt eftersom vi har en historiskt hög arbetslöshet på grund av pandemin, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Svenska arbetsgivare ser ljust på framtiden och förväntar sig en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft inför det fjärde kvartalet 2021. Sysselsättningstrenden ligger på +25 procent, vilket innebär den starkaste prognosen sedan pandemins start – och i undersökningens 18-åriga historia.

Prognosen är hela 12 procentenheter starkare än föregående kvartal, då sysselsättningstrenden låg på +13 procent. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen 25 procentenheter starkare, då svenska arbetsgivare inte förväntade sig någon jobbtillväxt överhuvudtaget med en nollprognos.

Rekordprognos för hotell- och restaurangbranschen
Samtliga branscher i Sverige lämnar positiva jobbprognoser, och främst är det arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen som tror på en riktig boom i jobbtillväxten. Sysselsättningstrenden ligger på hela +53 procent, vilket är goda nyheter för en av de branscher som drabbats hårdast under pandemin. För drygt ett år sedan, under tredje kvartalet 2020, var motsvarande siffra i stället -58 procent.

– Utmaningen för arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen är nu att få tag på personal med rätt kompetens och erfarenhet. En del av de som förlorade jobbet efter pandemin har nu gått vidare till andra yrken eller studier, vilket gör det svårt att möta det skriande behovet på arbetskraft, säger Mikael Jansson.

Hoppfulla prognoser från norr till söder
Arbetsgivare i samtliga regioner lämnar optimistiska jobbprognoser inför det fjärde kvartalet. Inte i någon region är sysselsättningstrenden svagare jämfört med föregående kvartals prognoser, vilket pekar på en fortsatt positiv trend för hela Sverige. Mest optimistiska är arbetsgivarna i Stockholm-Uppsalaregionen med en sysselsättningsgrad på +28 procent, den starkaste jobbprognosen någonsin för regionen.

– Pandemin har påskyndat automatiseringen och digitaliseringen av arbetsmarknaden, vilket gör att de jobbtillfällen som skapas inte nödvändigtvis är samma som försvann. Så även om arbetsgivare i hela landet tror på ökad jobbtillväxt så ser vi samtidigt en mismatch mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som finns att tillgå, säger Mikael Jansson.

Tecken på global återhämtning
Arbetsgivare i hela 42 av de 43 länder som ingår i ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer rapporterar positiva jobbprognoser för det kommande kvartalet. Endast i Panama och Sydafrika förväntar arbetsgivare sig ingen jobbtillväxt, båda länder med prognoser på -2 procent. I Europa rapporterar arbetsgivarna generellt starka jobbprognoser och globalt utmärker sig USA, Kanada och Mexiko med urstarka +48, +40 respektive +39 procent. Även i Indien tror arbetsgivarna på kraftigt ökad jobbtillväxt med en sysselsättningstrend på +44 procent.

– Globalt ser vi tecken på återhämtning i framför allt Nordamerika, vilket givetvis är positivt även för Sverige och resten av Europa. Men det finns faktorer som kan sakta ner tillväxtutsikterna, till exempel att nya mutationer av viruset ökar där vaccingraden är låg och att det leder till osäkerhet kring nya restriktioner, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under pågående pandemi, den 1-31 juli, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Topplistor
Länderna med starkast jobbprognoser globalt
Länderna med starkast jobbprognoser i Europa

Bilagor
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2021 (på engelska)
Metodologi (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2022 presenteras den 14 december 2021.

Länderna med starkast jobbprognoser globalt
• USA, +48 procent
• Indien, +44 procent
• Kanada, +40 procent
• Nederländerna, +40 procent
• Mexiko, +39 procent

Länderna med starkast jobbprognoser i Europa
• Nederländerna, +40 procent
• Frankrike, +37 procent
• Irland, +34 procent
• Spanien, +32 procent
• Storbritannien, +32 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden för Sverige under det fjärde kvartalet 2021 är +25 procent. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2021 förväntar sig +34 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning,13 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 4 procent svarar vet ej och majoriteten (49 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +21 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +25 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med närmare 45 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har drygt 600 intervjuer genomförts.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under närmare 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Information om metodiken
Från och med Q2 2020 används en metodik för att göra resultaten mer jämförbara globalt. I stället för att undersöka tio olika branscher har vissa kategorier som utgör en liten andel av den nationella arbetskraften vägts samman. Tillverkningsindustrin, byggbranschen, parti- och detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn) kvarstår i undersökningen. I sektorn ”Annan produktion” ingår gruvnäringen, de gröna näringarna (jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske) samt energisektorn. I sektorn ”Andra tjänster” ingår offentlig sektor samt transportsektorn.
Förändringar i hur data viktas mellan länder har också förändrats. Tidigare bearbetades och viktades data olika utifrån länders och regioners storlek, men från och med Q2 2020 använder samtliga undersökta regioner samma analysmodell. Detta innebär att siffrorna blir mer konsekventa och internationellt jämförbara.

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2021Fler videor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2021 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för tolfte året i rad. I Sverige har vi omkring 7 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 15 000 personer i jobb i Sverige.Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum