Myndigheten för press, radio och tv

Ny rapport ger en överblick över en mediepolitik i förändring

Dela
Idag publicerar Myndigheten för press, radio och tv sin årliga rapport Mediepolitik 2021 som är en del av rapportserien Medieutveckling. I rapporten ger vi en överskådlig bild av både den svenska och europeiska mediepolitiken och om hur regelverken nu förändras för att ligga i fas med mediernas utveckling och vår övergång till digital konsumtion.

Sedan mars 2020 har pandemin förändrat förutsättningarna för hela mediemarknaden men även påverkat konsumenterna, både i Europa och Sverige. En fråga som diskuterats tidigare men som i pandemins spår aktualiserats på nytt är frågan om hur man ska hantera och motverka desinformation som sprids på de sociala plattformarna. Kommissionen har tagit fram en handlingsplan för demokratin där bland annat frågan om desinformation lyfts fram. Dessutom har kommissionen tagit fram två nya lagförslag som presenterades i december 2020, Digital Service Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA). Båda förslagen strävar efter att på ett ändamålsenligt sätt reglera de stora globala plattformarna på den europeiska marknaden.

De förändringar vi nu ser i regelverken inom både Sverige och EU är att lagstiftningen omfattar allt mer on line-innehåll och plattformar.

Pandemiåret 2020 var även hårt för den svenska annonsmarknaden som gjorde ett historiskt tapp under förra året men ändå lyckades ta igen mer än väntat. Den redan hårt ansatta dagspressmarknaden fick möjlighet att söka krisstöd under hösten. Regeringen tog fram flera stöd för att hjälpa nyhetsmedierna att klara den värsta krisen och cirka 700 miljoner kronor delades ut i krisstöd.

I rapporten Medieutveckling 2021 – Mediepolitik kan du läsa mer om hur den svenska och europeiska medielagstiftningen ser ut och hur medier regleras beroende på plattform och landet de är registrerade i. Du kan även läsa om pågående utredningar och genomförda direktiv.

Bakgrund

Myndigheten för press, radio och tv har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndigheten ska även publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Som ett led i det arbetet publicerar myndigheten flera rapporter varje år om medieutvecklingen i Sverige. Den här rapporten beskriver mediepolitiken.

Nyckelord

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum