Industriarbetsgivarna

Ny rapport: Industrin viktig för jobben

Dela

Industrin sysselsätter fortfarande omkring 850 000 personer. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna som presenteras i dag.

Industriarbetsgivarna har analyserat nyutkommen statistik från statistiska centralbyrån gällande sysselsättning och produktion i industrin. Statistiken visar att industrin sysselsätter omkring 850 000 personer. Den visar också att svensk basindustri fortfarande sysselsätter 180 000 personer och är unik när det gäller indirekt sysselsättning: för varje jobb i basindustrin, skapas nästan två nya jobb i andra branscher.

­– Industrin är betydelsefull för svensk ekonomi. Industrin står för nästan vart tredje jobb och nästan en tredjedel av förädlingsvärdet i näringslivet. Sett till svensk ekonomi som helhet så motsvarar det nästan vart femte jobb och nästan tjugo procent av förädlingsvärdet totalt sett, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

– Inom industrin stöter vi ofta på uppfattningen att industrin skulle vara på tillbakagång, medan tjänstesektorn växer kraftigt. Den här uppfattningen baseras i många fall på en okunskap om vad industrin de facto består av, fortsätter Mats Kinnwall.

Industrin har genomgått en strukturomvandling och gränsen mellan vad som är industri- och tjänsteproduktion har suddats ut. Industrins tjänsteleverantörer svarar numera för nästan två tredjedelar av sysselsättningen bland industrins leverantörer i Sverige. Industrin består ofta av ett nätverk av tillverkande och tjänsteproducerande företag.

– Det här blir särskilt tydligt när det gäller avancerad produktion av teknik- och IT-tjänster eller forskning och utveckling som ofta bedrivs utanför industriföretagens väggar, säger Mats Kinnwall.

Dessutom har många verksamheter som inte var direkta industriverksamheter, men som ändå drevs inom industriföretagen, flyttat ut. Det gäller allt från fastighetsskötsel och ekonomihantering till städtjänster. Detta innebär också att en del arbetstillfällen har flyttats från industritillverkning till tjänsteverksamhet i statistiken, trots att uppgifterna fortfarande är desamma

– Vi vill visa på att det är meningslöst att göra en uppdelning mellan tjänste- och varuproduktion. De sitter ihop i värdekedjan, avslutar Mats Kinnwall.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum