Järfälla Kommun

Ny småhusbebyggelse i Viksjö

Dela

Avvecklingen av den gamla kraftledningen genom Järfälla under 2017-2019 har gjort det möjligt att komplettera befintliga områden med nya bostäder. Första etappen i detta arbete sker i Viksjö där ny småhusbebyggelse nu planeras.

I det före detta kraftledningsstråket genom Järfälla vill kommunen nu skapa trivsamma bostadsmiljöer som passar väl in i omgivande bebyggelse. Planen är en blandning av i huvudsak rad-, par- och kedjehus, och att områdets gröna karaktär ska behållas.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan planera för mer småhusbebyggelse, det har varit stort fokus på att bygga tät stad i kommunen under många år. Nu kan vi också visa på attraktiva lägen för mer småhusbebyggelse och villor, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Ett av de första stegen i utvecklingen av de nya områdena handlar om en markanvisningstävling där bostadsutvecklare kan lämna förslag på lösningar för fyra delområden. Det påbörjas också ett arbete med nya detaljplaner där den aktuella marken ska prövas för bostadsändamål.

– Det är viktigt att vi bygger långsiktigt med hög kvalitet och god hållbarhet. Det här har varit mark som pekats ut i översiktsplanen för småskalig bebyggelse och jag är glad att vi nu kan skapa fler bostäder som smälter in i Viksjö, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

I översiktsplanen, Järfälla- nu till 2030 (antagen 2014, aktualitetsprövad 2018), redovisas det aktuella området som ett område med bibehållen karaktär där en varsam förtätning är möjlig och som ska bestå av bostäder som är anpassade till den befintliga bebyggelsen, exempelvis genom att bebyggelsen är av likartad utformning och hur husen placeras på tomten.

Bakgrund

Kraftledningen i västra delen av Järfälla har under de senaste åren avvecklats och ersatts med en markkabel. Avvecklingen var en del av Svenska kraftnäts regeringsuppdrag med namnet Stockholm Ström, vars syfte var att ersätta luftledningar med nedgrävda kablar för att frilägga värdefull mark i tätbebyggda områden. Nedgrävningen innebär att områden har frilagts, och att den aktuella marken nu är möjlig att använda på annat sätt.

Kommunstyrelsen i Järfälla tog tidigare under hösten ett inriktningsbeslut om att kommunstyrelseförvaltningen kan börja se över områden i Viksjö och Västra Jakobsberg, i och i anslutning till kraftledningsstråkets sträckning, där förutsättningar för i huvudsak bostadsändamål bedöms finnas.

Järfälla kommun har medfinansierat nedgrävningen av kraftledningen med 186,9 mkr. Kommunen får sedan intäkter genom försäljning av mark som frigjorts när ledningen grävts ned.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade om genomförande av markansvisningstävling samt planuppdrag för de aktuella områdena på sammanträdet den 11 november.

Här kan du läsa ärendehandlingarna från kommunstyrelsen den 11 november (ärende 4-7).

Nyckelord

Kontakter

Nikoletta Jozsa (L)Kommunalråd

Nikoletta Jozsa är kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Presskontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@jarfalla.se, 08-580 286 48 (kansli)

08-580 286 48Nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla sedan den 15 oktober 2018. Presskontakt John Backvid, john.backvid@jarfalla.se, 073-077 79 75

073-077 79 75john.backvid@jarfalla.se

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Detaljplaner för ny stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft12.6.2020 06:45:00 CESTPressmeddelande

Två detaljplaner för att omvandla Veddesta industriområde till livfull och upplevelserik stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft. Det är här som Barkarby, och hela Stockholmsregionen och Mälardalen, får en ny nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum