Akademiska sjukhuset

Ny studie visar: Dold tarminflammation ökar risken för mag-tarmproblem vid psoriasis

Dela

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar, en ärftlig kronisk sjukdom som kan påverka både hud och leder. Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar är vanligare hos patienter med psoriasis än i övriga befolkningen. Nu visar en klinisk studie ledd från Akademiska sjukhuset att tarmbarriären oftare är försämrad hos personer med sjukdomen vilket kan vara kopplat till osynlig inflammation och ökad risk för mag-tarmproblem.

- Studiens resultat bekräftar vår hypotes att patienter med psoriasis har någon form av inflammatorisk aktivitet i tarmen som kan påverka tarmbarriären och därmed patienternas mående. Mer kunskap om tarmslemhinnan vid psoriasis kan på sikt leda till nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för denna patientgrupp, säger Maria Lampinen, docent vid Uppsala universitet.

I Sverige lever närmare 300 000 personer med någon form av psoriasis som är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det är en ärftlig kronisk sjukdom som kan påverka både hud och leder. I hälften av fallen bryter sjukdomen ut före 25 års ålder.

Den aktuella kliniska studien ”Tarmens barriärfunktion vid psoriasis” har letts från Akademiska sjukhuset. Projektet startade 2016 och avslutas i år. Syftet har varit att utforska och kartlägga förändringar i tarmslemhinnan vid psoriasis, med fokus på tarmbarriären och på immuncellers aktivitet i tarmen. Totalt inkluderades 18 patienter med psoriasis, men utan diagnosticerade mag-tarmsjukdomar såsom till exempel IBS, celiaki eller någon inflammatorisk tarmsjukdom. Dessutom ingick 15 friska kontrollpersoner av olika kön och i samma åldrar som patienterna.

Normalt fungerar tarmslemhinnan som en skyddande barriär. Den möjliggör också genomsläpp av näringsämnen och vatten. Vid vissa autoimmuna sjukdomar, framförallt kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), men också sjukdomar som inte är tarmrelaterade, kan man ha sämre fungerande tarmbarriär vilket leder till att bakterier och skadliga ämnen släpps in och orsakar inflammation.

Enligt Lampinen har studier visat att patienter med psoriasis har mer besvär i mag-tarmkanalen än populationen i stort. Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, speciellt Crohn’s sjukdom, är vanligare än i övriga befolkningen.

- Man vet dock inte så mycket om hur tarmhälsan ser ut hos patienter med psoriasis som inte har någon kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Vår förhoppning är att projektet ska ge ny, viktig information om kopplingen mellan sjukdomar i huden och mag-tarmkanalen, förklarar hon.

Studiens resultat i korthet

  • Patienter med psoriasis hade förhöjda halter av olika immunceller i tolvfingertarmen. Flera av dessa celler visade även tecken på att vara mer aktiverade, vilket tyder på en förhöjd beredskap hos immuncellerna och benägenhet för inflammation. Det fanns dock ingen synlig inflammation i tarmen, vilket tyder på att inflammationen är låggradig.
  • Ungefär hälften av patienterna med psoriasis hade tecken på försämrad tarmbarriär i tolvfingertarmen, medan bara en av de friska personerna i kontrollgruppen hade det. Det var inte en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, men en tydlig tendens till att försämrad tarmbarriär är vanligare om man har psoriasis.
  • De patienter som hade försämrad tarmbarriär hade förhöjda nivåer av proinflammatoriska signalämnen (cytokiner) i tolvfingertarmens slemhinna.

För mer information/intervju, kontakta:
Maria Lampinen, docent och forskare vid BMC/Uppsala universitet:
070-867 05 20
maria.lampinen@farmaci.uu.se

Nyckelord

Bilder

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny studie visar: Coronapandemin har försvårat kvinnors abortbeslut2.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Kvinnors beslut att göra abort kan bero på flera faktorer och vara mer eller mindre svårt. En forskningsstudie ledd från Akademiska sjukhuset genomfördes på sju sjukhus i Sverige under covid-19 pandemin. Vanliga faktorer som påverkade beslutets svårighetsgrad var om deras partner var tveksam till graviditeten, om kvinnorna var födda utanför Norden, ålder över 30 år samt om de önskade (fler) barn i framtiden. Pandemin gjorde också att en del kvinnor upplevde beslutet som extra svårt.

Aktiv träning utan operation lika bra som operation och gipsning vid benbrott på mellanhandsbenen23.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Fraktur på mellanhandsbenen är en mycket vanlig skada som ofta leder till sjukfrånvaro. Traditionellt behandlas patienterna med operation och gips om röntgenundersökning visar betydande felställning. En forskningsstudie ledd från Akademiska sjukhuset visar att behandling med aktiv, daglig träning utan operation ger lika bra resultat och med kortare sjukfrånvaro.

Studiedeltagande på distans ska underlätta patientmedverkan i diabetesforskning14.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Patienter med typ 2-diabetes i Uppsala län erbjuds att medverka i en klinisk studie på närmaste vårdcentral. I den rikstäckande SMARTEST-studien jämförs dagens standardbehandling med en mer modern läkemedelsbehandling för att utvärdera vilket läkemedel som är mest effektivt för att minska risken för följdsjukdomar. Det är den hittills största läkemedelsprövningen inom diabetes i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum