1000 Möjligheter1000 Möjligheter1000 Möjligheter

Ny undersökning: Akut brist på stöd till utsatta för kommersiell sexuell exploatering

Dela

En ny undersökning från Ellencentret, #Intedinhora och Child10 visar på stora brister i stödet för personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Istället för att få hjälp vittnar målgruppen om misstroende och skuldbeläggande från samhällets stödfunktioner. Mindre än varannan svarande uppger att de erbjudits professionell hjälp, och särskilt negativa är erfarenheterna bland stödsökande barn.

– Så länge samhället inte lyckas förebygga och förhindra sexköp så är vi skyldiga att erbjuda fungerande och lättillgängligt stöd och skydd åt de som blir utsatta. Ingen ska behöva lida ytterligare för att vi inte klarar av att stoppa mäns och killars efterfrågan på kvinnor och barn, säger Zandra Kanakaris, Generalsekreterare på 1000 Möjligheter som driver Ellencentret.

Idag publiceras den nya rapporten “Ingen hörde ropen på hjälp”, en kartläggning av tillgången till stöd för personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering som exempelvis prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Rapporten bygger på vittnesmål från 228 personer som har utsatts och 115 personer som arbetar i olika stödverksamheter som möter målgruppen. Majoriteten som utsätts för kommersiell sexuell exploatering är kvinnor och tjejer. Även bland de som svarat på enkäten är majoriteten, 91%, tjejer/kvinnor. 

Bilden som framträder i rapporten är att många som utsätts upplever det som meningslöst att försöka få hjälp. Merparten av de utsatta som har deltagit uppger att de helt eller delvis avstått från att berätta om sina erfarenheter för stöd, vård- och myndighetskontakter – på grund av skam, rädsla eller tidigare svikna förtroenden. Bland stödverksamheterna uppger majoriteten i sin tur att de saknar tid och resurser för att möta målgruppen.

– Det borde vara obligatoriskt för alla makthavare och de som jobbar med målgruppen att läsa den här rapporten. Även om det är en nedslående bild så finns också hopp. Vi ser goda exempel på hur det kan fungera när vi klarar av att lyssna, ta utsatta människors berättelser på allvar och möter dem med kunskap och respekt. Stödverksamheterna behöver ha tillräckliga resurser för att ge utsatta det stöd de behöver, säger Gabriella Kärnekull Wolfe från #InteDinHora. 

Rapporten visar också att situationen är särskilt allvarlig när det gäller barn. Tre av fyra svarande som har sökt stöd som minderåriga har upplevt stödet som “dåligt” eller “mycket dåligt” och endast 12 procent upplever att de har blivit bemötta som brottsoffer. Även för utländska personer som utsätts finns sämre tillgänglighet till stöd och hjälp än för övriga.

– Barn är inte bara en särskilt utsatt grupp, det är också i tidiga åldrar den största möjligheten finns att göra insatser som bryter spiralen av utsatthet och utnyttjande. Att förstärka barnperspektivet i hela kedjan av stöd och vårdinsatser måste prioriteras om samhället ska klara att ta sitt ansvar mot de som utsätts för kommersiell sexuell exploatering, säger Sara Damber från Child10.

Läs mer och ta del av hela rapporten “Ingen hörde ropen på hjälp” på www.nyårslöftet.se

För mer information kontakta:
Gabriella Kärnekull Wolfe, grundare #intedinhora: gabriella.wolfe@hotmail.com, 073 985 99 55

Zandra Kanakaris, generalsekreterare Stiftelsen 1000 Möjligheter, Ellencentret: zandra@1000mojligheter.se, 0735112209

Sara Damber, grundare och ordförande för Child01: 070 762 00 28, sara.damber@hsstiftelse.se  


Om rapporten:
Rapporten bygger på enkäter med mer än 200 människor som är eller har varit utsatta i kommersiell sexuell exploatering och 115 personer som arbetar som stödgivare inom offentlig sektor eller civilsamhälle. Enkäterna genomfördes digitalt under september-oktober 2020.

Child10
Child10s vision är en värld fri från människohandel av barn. Vi tror att förändring uppnås genom ett holistiskt arbete med barnets rättigheter i centrum. Tillsammans med gräsrotsorganisationer och andra ledande experter utvecklar vi effektiva lösningar och driver påverkansarbete för att bekämpa människohandel och annan exploatering av barn.


Inte Din Hora
#intedinhora är ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Med kommersiell sexuell exploatering syftar vi på sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Sexuella handlingar kan vara att visa sig i en webbkamera, bli filmad i en sexuell situation eller ha sex eller göra sexuella handlingar med någon. Ersättningen kan vara allt ifrån pengar, till droger, eller någonstans att bo.


Ellencentret
Ellencentret, som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter, finns för dig som är mellan 15 och 25 år gammal, och som har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad “sugardating”, eller att bli såld av andra. Hos oss får du gratis hjälp och stöd, oavsett kön eller könsidentitet.
– Du kan chatta anonymt med vår psykolog.
– Du kan få träffa en psykolog och gå i samtal eller behandling.
– Du kan gå i gruppsamtal och träffa andra med liknande erfarenheter.
– Du kan få en egen stödperson att prata med återkommande via chatt.
Varför finns vi? För att ingen ung person ensam ska behöva bära på skuld, skam eller sexuella trauman.

Om

1000 Möjligheter
1000 Möjligheter
Eriksbergsgatan 46
114 30 Stockholm

0709-553153http://1000mojligheter.se/

Stiftelsen 1000 Möjligheter är en idéburen organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Stiftelsen driver två verksamheter: ungarelationer.se, som motverkar killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer, samt Ellencentret, som arbetar med unga utsatta för prostitution och människohandel.

Följ 1000 Möjligheter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från 1000 Möjligheter

Kostnadsfri juridisk hjälp ska få fler unga att anmäla brott25.11.2019 07:45:00 CETPressmeddelande

Många unga tjejer utsätts för våld i sina nära relationer men ytterst få polisanmäler detta. Därför får alla som söker stöd via chatten Ungarelationer.se nu tillgång till kostnadsfri juridisk hjälp. Om fler brott anmäls och rättsväsendet tillämpar fridskränkningsbrotten även i dessa fall, kan drabbade få bättre skydd och upprättelse samtidigt som det hindrar unga killar från att drabba fler framtida partners.

Två år efter Tova Mobergs död – killars våld mot tjejer fortsatt stort problem15.5.2019 08:28:46 CESTPressmeddelande

Idag är det två år sedan 19-åriga Tova Moberg hittades död, mördad av den expojkvän som under lång tid förföljt, hotat, kränkt och misshandlat henne. Sedan dess har medvetenheten om unga mäns och killars våld mot tjejer ökat, men problemet är fortfarande mycket stort. Det vill Stiftelsen 1000 Möjligheter, som driver den nationella stödchatten ungarelationer.se, uppmärksamma genom två filmer som idag börjar rulla i sociala medier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum