Saco

Ny undersökning från Saco: Stor efterfrågan på omställningsstudiestöd hos akademiker

Dela
Fyra av tio akademiker känner till det nya omställningsstudiestödet och cirka tretton procent kommer troligen att söka det nya stödet. Det visar en ny undersökning som Novus Opinion genomfört på uppdrag av Saco. Samtidigt finns en oro att regeringen inte använder stödet som det är lovat, utan riktar in det för snävt till utbildningar inom bristyrken.

75 procent av akademikerna i åldrarna 27–62 svarar att de vill eller möjligen vill kompetensutveckla sig under de kommande åren. Var tredje akademiker uppger att möjligheten att få det nya omställningsstudiestödet ökar sannolikheten att de kompetensutvecklar sig. Endast 2 procent har helt stängt dörren för kompentensutveckling.

CSN:s totala pott för 2023 är på 1,3 miljarder kronor och beräknas räcka till cirka 8 800 personer, beroende på studielängd. I Sacos färska undersökning svarar tretton procent av akademikerna att det är troligt att de kommer att söka det nya studiestödet. Det motsvarar över 200 000 personer. Nya siffror från CSN visar att det hittills kommit in över 23 300 ansökningar.

Stödet ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov. Saco menar att detta inte får tolkas för snävt till att utbilda inom bristyrken. Undersökningen visar att de utbildningsområden som akademiker efterfrågar till stor del också stämmer överens med de behov som finns på både kort och lång sikt på arbetsmarknaden.

-        Grundtanken är att stödet ska utgå från individens behov av kompetensutveckling. Nu ser vi uttalanden från politiker och myndigheter som kan tolkas som att det bara ska ges till dem som vill vidareutbilda sig inom bristyrken. Det är oroande,säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Avancerad IT, teknik och grön omställning hamnar högt upp på akademikernas lista och här finns också de långsiktiga behoven. Stödet har en stor potential här och det vore särskilt illa att inte tillvarata de möjligheter som omställningsstudiestödet ger nu när vi går in i en lågkonjunktur.

Undersökningen visar också att en majoritet föredrar att kompetensutveckla sig på högskolan och gärna vill att utbildningen sker som en blandning av fysiska träffar och distansutbildning. Det här ställer stora krav på utveckling och anpassning av studierna på högskolan. Saco anser att finansieringen behöver öka och anpassas genom permanenta öronmärkta resurser för att undvika undanträngningseffekter. Medel för att genomföra detta saknas i regeringens budget

Sacos fem förslag

  • Bredda utbudet med tillgång till korta kvalificeradeutbildningar och fristående kurser
  • Öka tillgängligheten vad gäller information, vägledning och flexibla undervisningsformer
  • Gör antagningen mer flexibel för att passa målgruppen
  • Förbättra effektiviteten genom att satsa på validering av reell kompetens i större utsträckning
  • Öka finansieringen till både omställningsstudiestödet och genom permanenta öronmärkta resurser till högskolorna

Undersökningen har genomförts av Novus 18/10–2/11 2022 på uppdrag av Saco.
1066 yrkesverksamma akademiker i åldern 27–62 år har svarat.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Saco
Saco
Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

08-613 48 00https://www.saco.se/

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar närmare en miljon medlemmar i 21 fackförbund och driver akademikers intressen på arbetsmarknaden.

Följ Saco

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Saco

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum