Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet

Dela

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen.

Diplomerad kyrkogårdsarbetare - en möjlighet att kompetensutveckla medarbetare och höja yrkesstoltheten i arbetslaget.
Diplomerad kyrkogårdsarbetare - en möjlighet att kompetensutveckla medarbetare och höja yrkesstoltheten i arbetslaget.

Hvilan utbildning, i Åkarp i Skåne har lång erfarenhet av att utbilda och kompetensutveckla yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen.

– Med denna diplomutbildning vänder vi oss specifikt till kyrkogårdsmedarbetare som vill bredda sin kompetens eller som önskar förkovra sig inom kyrkogårdsspecifika frågor, och som har minst tolv månaders praktisk erfarenhet. Det säger Hvilans VD Elisabeth Broberg Lewén. De handplockade lärarna kommer både från oss, från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från arbetslivet med anknytning till begravningsverksamheten.

Utbildningen spänner över sammanlagt ett och ett halvt år. Den innehåller sex veckolånga delkurser och tar upp bland annat markbyggnad, vård av kyrkogårdens kulturmiljö samt tillgänglighetsfrågor. Efter avslutad utbildning får kursdeltagarna ett utbildningsdiplom. De kan dessutom ansöka om sex yrkesbevis hos TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, till exempel Växtkännedom 1 & 2 samt Beskärning och trädvård.

Bakgrund

Hvilan Utbildning i skånska Åkarp har en 150 år lång tradition av trädgårdsutbildningar på olika nivåer. Det är en branschägd skola som ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation, en ideell organisation, och drivs utan vinstutdelning. Numera driver Hvilan även en gymnasieskola i Stockholm.

Läs mer om Hvilan utbildning här

Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna i landet för trädgårdsarbetare. Dessutom en stor köpare av olika typer av varor och tjänster inom trädgårdssektorn. Redan idag är behovet av utbildade trädgårdskunniga större än tillgången. Och med kommande pensionsavgångar kommer Svenska kyrkan att behöva anställa omkring 600 kyrkogårdsarbetare de närmaste åren.

Våren 2015 synliggjorde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation den hotande arbetskraftsbristen bland utbildade trädgårds- och kyrkogårdsarbetare i rapporten Kris i trädgårdsbranschen, seminarium i Almedalen och kontakter med utbildningsdepartementet. Insatsen har bland annat lett till en lagändring som gjort det enklare för yrkesbytare utan tidigare examen från ett naturbruksgymnasium att söka en yrkeshögskoleutbildning inom grön sektor.

Rapporten Kris i trädgårdsbranschen hittar du här.

Nyckelord

Bilder

Diplomerad kyrkogårdsarbetare - en möjlighet att kompetensutveckla medarbetare och höja yrkesstoltheten i arbetslaget.
Diplomerad kyrkogårdsarbetare - en möjlighet att kompetensutveckla medarbetare och höja yrkesstoltheten i arbetslaget.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Besöksadress: Medborgarplatsen 3


http://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

Följ Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nytt avtal om särskilda bestämmelser för präst30.11.2017 13:30Pressmeddelande

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om nya särskilda bestämmelser för präst. De innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som också överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan. Reglerna ger individen större inflytande och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Överenskommelsen omfattar även nya bestämmelser avseende kyrkoherdevikariat.

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd19.6.2017 14:56Pressmeddelande

- Nu har vi tecknat avtal med fyra av fem arbetstagarorganisationer för Svenska kyrkan. Vi har hittat konstruktiva lösningar på viktiga frågor, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin, motsvarande övriga tecknade avtal. Avtalet innehåller två viktiga förändringar i arbetstidsreglerna för kyrkomusiker. Tidlistan för kyrkomusiker är inte längre styrande. Tidlistan finns dock kvar och kan användas för att fastställa arbetsuppgifternas volym om arbetsgivaren så önskar. Nu försvinner också bestämmelsen om lönetillägg på 1200 kr för kyrkomusiker som går över till schemaläggning. Arbetstagare som framöver går över till schemaläggning får inget tillägg. De som idag har tillägget får behålla det som en del av lönen. - Det här är viktiga framsteg för att göra avtalets arbetstidsregler enklare att tillämpa, säger

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum