Svenska institutet

Nya narrativ utmanar omvärldens bild av Sverige

Dela

Bilden av Sverige utomlands är fortsatt övervägande positiv. Men synen på Sverige är idag mer mångfacetterad och komplex än för bara fem till tio år sedan, och nya narrativ om migrations- och integrationsfrågor utmanar den traditionella bilden av välfärdslandet Sverige. Det visar en sammanställning av de studier Svenska institutet genomfört och analyserat under åren 2015-2017.

Enligt Svenska institutets rapport associeras Sverige i hög grad med välfärd, jämlikhet och social trygghet, ett modernt och väl fungerande land, internationella företag och öppenhet. En genomgång av internationella undersökningar och index visar också att Sverige fortsatt rankas i den absoluta världstoppen när det gäller frågor som samhällsstyre, demokrati, livskvalitet, låg korruption, jämställdhet, kreativitet och innovation och ett gott affärsklimat. Rapporten bekräftar dessutom tidigare insikter om att omvärldens bilder av Sverige, liksom länders anseende generellt, är stabila företeelser som inte tenderar att påverkas i grunden av enskilda nyhetshändelser. 

– Om det finns en trend när det gäller Sverigebilden så kännetecknas den av stabilitet snarare än förändring. De senaste åren har vi dock kunnat konstatera att nya narrativ vuxit fram i medierapporteringen och att Sverige i ökad grad används som ett negativt exempel av aktörer i andra länder, säger Henrik Selin, avdelningschef på Svenska institutet.

I samband med den så kallade flyktingkrisen, hösten och vintern 2015/2016, rapporterades det flitigt i internationella medier om utmaningen för Sverige i att på kort tid ta emot ett stort antal asylsökande. När den akuta krisen avtog minskade rapporteringen i omfattning. På digitala plattformar och sociala medier har rapporteringen dock fortsatt, och på senare år till och med ökat, ofta med en långt mer negativ ton om Sverige som ett land i kris, och i vissa fall med grova överdrifter och rena felaktigheter om förhållandena i Sverige. Omvärldens bilder av Sverige består idag parallellt av nya, än så länge begränsade men tydligt negativa ”migrationsnarrativ”, och av andra, långt vanligare, mer positivt präglade berättelser som fokuserar på samhällsområden där Sveriges erfarenheter anses relevanta. Förra året publicerades cirka 44 miljoner omnämnanden av Sverige på sociala medier, nyhetssajter, sociala forum och bloggar, vilket är en ökning med 32 procent sedan 2016.

Men trots en ökad förekomst av negativ och kraftigt vinklad rapportering om Sverige kopplad till flyktingmottagande, våld och oroligheter på senare år, framför allt i digitala kanaler, så ger inte resultatet av senare års studier belägg för att människors uppfattning om Sverige skulle ha förändrats på något avgörande sätt.

– Vi kan konstatera att mediebilden inte är lika med Sverigebilden, och att vi än så länge inte ser några större effekter av de nya narrativen på den generella bilden av Sverige utomlands, säger Henrik Selin.


Om rapporten:
Svenska institutets rapport, Sverige i ett nytt ljus?, sammanfattar huvudsakliga resultat och insikter från myndighetens studier om bilden av Sverige utomlands mellan 2015 och 2017. Under perioden har totalt 25 särskilda studier genomförts, varav knappt 20 är urvalsundersökningar av Sverigebilden i enskilda länder och resten är tematiskt inriktade studier och andra mindre analyser. Rapporten bygger också på institutets undersökningar om samtalet om Sverige på sociala medier samt på resultaten från internationella undersökningar och index. En del av dessa index bygger på perception, alltså människors uppfattningar, medan andra baseras på expertbedömningar och statistik. Rapporten avslutas med sammanfattande insikter och slutsatser.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Svenska institutet
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm

08-4537800https://si.se/

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se

Följ Svenska institutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet

Så uppfattades Sverige utomlands 2021 – årsrapport från Svenska institutet23.2.2022 09:54:17 CET | Pressmeddelande

Svenska institutet presenterar idag 2021 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Året präglades till stor del av coronapandemin och hanteringen av den. Dock har inte rapporteringen om den svenska pandemihanteringen varit lika omfattande som 2020. Rapporteringen speglade mer varierade ämnen, till exempel idrott, inrikesfrågor som kriminalitet och säkerhetsfrågor samt politiska händelser. Rapporten konstaterar att bilden av Sverige i utlandet är fortsatt stabil och i regel positiv.

Sveriges styrkor som kunskapsnation lyfts i Dubai13.12.2021 13:57:50 CET | Pressmeddelande

Under ”Knowledge & Learning Week” 12–18 december ansvarar Svenska institutet för programmet i den svenska paviljongen på Expo 2020 i Dubai. SI samlar då aktörer inom högre utbildning, forskning och innovation för att presentera en bred bild av Sveriges erbjudande som Kunskapsnation. Syftet är att öka kunskapen och väcka intresse hos internationella företag, talanger och studenter att verka i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum