Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention

Dela

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Tryggheten, gemenskapen och delaktigheten i samhället för människor som bor i Berga, Ryd och Skäggetorp behöver ökas genom olika åtgärder. Kommunen behöver tillsammans med polisen och andra aktörer arbeta för att minska kriminaliteten, arbeta förebyggande, förhindra att fler blir kriminella och att barn och unga dras in i kriminalitet. Kommunen behöver också bryta strukturerna och förebygga riskfaktorerna. Att ständigt arbeta för att förbättra den fysiska miljön, skapa positiva mötesplatser och ta bort otrygga platser är också en viktig del.

-Vi får inte låta gamla konstellationer hindra oss i vårt förebyggande arbete för att nå fler barn och unga innan det är för sent. Med områdesteamen sammankopplar vi olika professioner för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål - att göra Linköping tryggare för oss alla och att fler unga ska få en bättre start i livet, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Områdesteamen är en del i det förebyggande arbetet som socialtjänsten kommer att arbeta mer med framöver. Teamen ska möta kommuninvånarna de tider där behov finns och fokusera på social brottsprevention. De kommer att fungera som en länk mellan kommunens förvaltningar, bolagen, civilsamhället, polisen samt andra aktörer och kommer att ha ett samordningsansvar.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum