Linköpings kommun – Politik

Nya satsningar i arbetet mot bidragsfusket

Dela

Allians för Linköping tar förekomsten av bidragsfusk på största allvar. Under mandatperioden har det vidtagits flera åtgärder i kampen mot bidragsbrott. Arbetet fortsätter och intensifieras nu genom ett nytt samarbete mellan Linköpings kommun och aktörer inom bostadssektorn.

I spåren av pandemin finns risk för att behovet av samhällets stöd kommer att öka. Därför är det nu särskilt viktigt att stödet går till dem som verkligen har rätt till det. Det nya samarbetet är en viktig del i att minimera risker för felaktiga utbetalningar samt säkerställa att regler för olika ekonomiska stöd efterföljs.

- Vi uppmärksammas mer eller mindre dagligen om olika bidragsbrott i Sverige. Detta måste motverkas på ett tidigt stadium och därför har vi tagit initiativ till den här arbetsgruppen. Responsen har varit mycket bra och alla tillfrågade har velat var med, vi har nu haft två möten och det känns som att det här kommer att bli ett värdefullt forum, säger Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden.

I den nya arbetsgruppen deltar representanter från den politiska ledningen och tjänstepersoner från social- och omsorgsförvaltningen, samt Stångåstaden, Willhem, Victoria Park, HSB och Heimstaden.

- Samarbetet med fastighetsägarna är av yttersta vikt. I de fall kommunen betalar hela eller delar av hyrorna måste vi veta vem som bor var, om det finns inneboende, om det sker andrahandsuthyrning och liknande. Jag ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet och att vi även kan utöka gruppen med andra relevant parter, avslutar Fredrik Lundén (M).

Sedan årsskiftet finns det en dedikerad person inom försörjningsstödsenheten som enbart arbetar med att följa upp misstänkt fusk. Det genomförs därtill ett flertal stickprov bland ansökningarna som undersöks på detaljnivå. Det inkluderar även besök/uppföljningar för att säkerställa att personen befinner sig i kommunen. Alla socialsekreterare och handläggare använder sig också av ett system som ger dem information från flera myndigheter och instanser, som bland annat Transportstyrelsen, A-kassan, CSN, Försäkringskassan. Denna information används sedan vid prövning av ansökan. Detta ger kommunens handläggare en bättre total bild av hur mycket bistånd en specifik person har rätt till. 

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CET | Pressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CET | Pressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum