Metalliska material

Nytt forskningsprojekt gör djupdykning i pulverbäddsprocessen

Dela

Utvecklingen av den additiva tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter, men där kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. COMLINK, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för LPBF (Laser Powder Bed Fusion)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

David Ohlsson, forskare på RISE samt projektledare för COMLINK. Foto: RISE IVF
David Ohlsson, forskare på RISE samt projektledare för COMLINK. Foto: RISE IVF

För att möta COMLINK:s industriella partners behov krävs ett helhetsgrepp som är effektivt inom det prioriterade områden som nämns. Ett helhetsgrepp som detta implementeras naturligt i en digital AM-produktionskedja.

Hittills har forskning och utveckling inom Laser Powder Bed Fusion (LPBF) till stor del drivits av experimentell teknik. För geometrioberoende studier används ofta lättprintade testobjekt. I dessa fall är risken för byggfel och defekter vanligtvis låg, och experimentell undersökning räcker normalt. Men för temperaturdrivna fenomen krävs geometriberoende, större och mer komplexa testobjekt. Den komplexa fysiken i LPBF-processen kräver flerskaliga modelleringsstrategier inramade i ett omfattande valideringsramverk.

I COMLINK kommer en simuleringsdriven metodik att utvecklas, validerad genom analys av situövervakning data och experiment. Metoden kommer att tillämpas på slutanvändarkomponenter, vilket förebygger bygginducerade defekter genom processoptimering.

– Det skall bli riktigt roligt att djupdyka i pulverbäddsprocessen och ta hjälp av såväl modellering och simulering som experimentella metoder. Förutom, eller kanske tack vare, problemets komplexitet, så finns industripartners och intressenter från hela värdekedjan med i konsortiet, vilket i sig också är väldigt stimulerande, säger David Ohlsson, forskare på RISE samt projektledare för COMLINK.

COMLINK har en total budget på 6,9 miljoner kronor varav 3,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu cirka 50 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den nittonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

David Ohlsson, forskare på RISE samt projektledare för COMLINK. Foto: RISE IVF
David Ohlsson, forskare på RISE samt projektledare för COMLINK. Foto: RISE IVF
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska kombinera AM-teknik och gjutning21.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Combi-CAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu se över hur en AM-teknik och gjutning kan kombineras.

Nytt projekt ska göra ståltrådstillverkning mer resurseffektiv14.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

I Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och mer än 5 miljoner ton ståltråd produceras i Europa. För att tråddragningsprocessen ska fungera måste det finnas en fungerande smörjning som separerar trådens och dragverktygets yta. WOLS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.