Akademiska sjukhuset

Nytt precisionsmedicinskt centrum i Uppsala banar väg för mer träffsäker diagnostik och behandling

Dela
Precisionsmedicin vinner terräng inom den högspecialiserade vården. Genom utökad användning av avancerad gensekvensering blir diagnostiken mer träffsäker samtidigt som behandlingar kan anpassas mer individuellt vid exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdom. För att kraftsamla och erbjuda mer avancerad vård har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, PMCU, som invigs tisdagen den 21 juni.
Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala. Syftet är att säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Fotograf: Mikael Wallerstedt
Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala. Syftet är att säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Fotograf: Mikael Wallerstedt

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter vård och behandling som är anpassad efter individen och där hänsyn kan tas till både ärftliga och andra faktorer såsom ålder, kön, medicinska värden, levnadsvanor med mera. På Akademiska sjukhuset används sedan ett par år utökad gensekvensering för diagnostik vid olika cancersjukdomar och vid utredning av sällsynta diagnoser. Med den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS) ökar möjligheterna till mer precis diagnostik och därmed säkrare val av behandling med önskad effekt.

- Inom cancervården har precisionsmedicin inneburit en revolution. Utvecklingen inom gentekniken har möjliggjort framtagande av nya läkemedel där man modifierar patientens egna celler som blir ett läkemedel skräddarsytt just för den individen. Det är den nya immunterapin CAR T-celler ett typexempel på, säger Gunilla Enblad, överläkare och professor inom blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Behandlingen går ut på en genetisk modifiering av patientens egna immunförsvarsceller (T-celler), att man bygger en ny T-cellsreceptor som förs in i cellerna via en virusvektor så att de attackerar cancerceller och kan bota vissaom tidigare bedömdes obotligt sjuka. Uppsala var först i Europa med att genomföra studier och numera är terapin ett alternativ vid återfall av vissa lymfom och leukemier både som klinisk rutin och inom studier. Utveckling pågår för CAR T-cellsterapi även för andra cancerformer. Enligt Enblad kommer myelom först och sedan sannolikt solid cancer, dvs tumörer i exempelvis lunga, bröst, prostata, tjock- och ändtarm samt urinblåsa.

Ett annat område är diabetes, där man traditionellt har skiljt på typ 1- och typ 2-diabetes, men sjukdomen är heterogen och kan utvecklas och även kompliceras av andra sjukdomar på olika sätt.

- Olika insulinsorter, liksom mediciner med skilda verkningsmekanismer, kan vara bättre eller sämre lämpade för behandling av den enskilda individen. Med ökad kunskap om den unika diabetessituationen för varje individ, baserat på genetik, laboratorieprover, funktionell bildanalys och kontinuerliga glukosmätningar, skapas förutsättningar för en alltmer precisionsstyrd och individcentrerad vård, säger Per-Ola Carlsson, överläkare och professor inom endokrinologi/diabetes vid Akademiska sjukhuset.

Han framhåller vidare att ny kunskap om hur proteinuttryck skiljer sig mellan kroppens olika vävnader ökar förståelsen för hur målstyrda läkemedelsbehandlingar kan utvecklas.

- Vid behandling med insulinproducerande Langerhanska öar är cellterapiläkemedel högintressanta eftersom de har förmågan att söka sig till sjuk, inflammerad vävnad, men också kan riktas mot unika receptorer och därmed ansamling av celler exempelvis i de Langerhanska öarna, avrundar han.

FAKTA: Precisionsmedicinsk centrum Uppsala - PMCU

Ett centrum i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet invigt 21 juni 2022.

Syftar tillatt säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling.

Genom gränsöverskridande forskning och innovation ska centrumet bidra till att nya lösningar kan utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården.

Läs mer om PMCU.


För mer information om Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, kontakta:

Andreas Scheutz, forsknings-och innovationsdirektör Region Uppsala:
070-564 68 40, andreas.scheutz@regionuppsala.se

Eva Tiensuu Janson, Stf vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci Uppsala universitet:
070-1679318, Eva.Tiensuu_Janson@medsci.uu.se

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset:
018-611 13 42, sjukhusdirektor@akademiska.se


För mer information/intervju om precisionsmedicin inom sjukvården, kontakta:

Gunilla Edblad, överläkare och professor inom onkologi:
070-611 21 60, gunilla.enblad@igp.uu.se

Per-Ola Carlsson, överläkare inom endokrinologi/diabetes och professor i medicinsk cellbiologi:
070-272 11 67, per-ola.carlsson@bcm.uu.se

 

Nyckelord

Bilder

Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala. Syftet är att säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Fotograf: Mikael Wallerstedt
Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala. Syftet är att säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Fotograf: Mikael Wallerstedt
Ladda ned bild
Per-Ola Carlsson, överläkare och professor på diabeteskliniken, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Per-Ola Carlsson, överläkare och professor på diabeteskliniken, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Ladda ned bild
Gunilla Enblad, överläkare och professor i onkologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Gunilla Enblad, överläkare och professor i onkologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling25.5.2023 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Akademiska får nationellt ansvar för gendermatoser och svåra hudsymtom24.5.2023 16:22:44 CEST | Pressmeddelande

Som enda sjukhus i landet får Akademiska/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom. Besluten om att koncentrera vården till färre sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj.

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn24.5.2023 16:21:48 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.

Smärtombud ska återinföras på Akademiska23.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att det finns säkerhets- och miljöombud på arbetsplatser känner de flesta till. Mindre känt är sannolikt smärtombud inom hälso- och sjukvård. På Akademiska sjukhuset har funktionen funnits tidigare inom flertalet verksamhetsområden men "legat i träda” sedan 2014. Den återinförs nu som ett led i patientsäkerhetsarbetet där personcentrerad vård är ett ledord. Med god smärtlindring kan sår läka bättre efter operation med kortare vårdtid som följd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum