Metalliska material

Nytt projekt satsar på hållbart aluminium och rening

Dela

KlirAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska utveckla en effektiv reningsteknik för både primäraluminium och sekundäraluminium samt att det avskilda materialet skall kunna ”produktifieras” och vara värdeskapande för användarna av reningsprocessen.

Anders Wollmar Jarfors, professor vid Jönköping University samt projektledare för KlirAl. Foto: Jönköping University
Anders Wollmar Jarfors, professor vid Jönköping University samt projektledare för KlirAl. Foto: Jönköping University

Aluminium har idag två svårigheter i sin framställning för att nå klimateffektivitet. Det första är koldioxidavtrycket för primäraluminiumframställning. Svensk energimix är mycket gynnsam ur klimatsynvinkel jämfört med andra länder. Tillsammans med Norge och Island har Sverige bland den grönaste elproduktionen i världen och det är därför mycket gynnsamt att producera både primär- och sekundäraluminium i Sverige, så länge som produktionen är elektrifierad. Genom användning av grön el blir den huvudsakliga koldioxidkällan de konsumerbara grafitanoderna som används vid primäraluminiumframställningen.

Det pågår en teknikutveckling av inerta elektroder som är ett tekniksprång som skulle innebära koldioxidfritt primäraluminium. Aluminiumet blir dock inte lika rent som vid användning av grafitelektroder. Det finns behov att antingen späda ut eller rena i första hand från järn i detta material.

Den andra svårigheten är energiåtgången för att tillverka primäraluminium. Tillverkningsproblemet löser man lättast genom att effektivt återvinna aluminium och detta betyder att försörjningskedjorna måste ses över för att bibehålla värdet i återvinningsprocesserna. Ett viktigt steg här är att kunna rena sekundäraluminiumet från föroreningar som järn och koppar som anrikas vid återvinningen men även att kunna hantera element som mangan, kisel och zink.

– Jag är mycket glad att kunna säga att detta projekt har potential att lösa problem som kommer att möjliggöra en betydande minskning av koldioxidavtrycket för den svenska aluminiumindustrin. Intresset för detta projekt är stort, med partners från hela spektrat, inklusive både primära och sekundära aluminiumproducenter, plåt- och extruderade profiltillverkare samt gjutindustrin, säger Anders Wollmar Jarfors, professor vid Jönköping University samt projektledare för KlirAl.

KlirAl har en total budget på 8,1 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysningHållbar metallindustri - Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Wollmar Jarfors, professor vid Jönköping University samt projektledare för KlirAl. Foto: Jönköping University
Anders Wollmar Jarfors, professor vid Jönköping University samt projektledare för KlirAl. Foto: Jönköping University
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning17.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, med mera). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning.

Nytt projekt ska hjälpa stålindustrin att använda mer skrot15.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skrot är ofta komplext och sammansättningen kan variera mycket mellan partier och även inom samma parti. Idag finns det ingen tillgänglig lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att korrigerande åtgärder behövs efter skrotladdning. OptiScrap, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram en ny sensor för att analysera stora bitar, vilket är viktig för både konsument- och internskrot.

Återvunnet aluminium ska ge effektivare fordon13.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt för att möta klimatförändringarna. För att få effektiva fordon med lång räckvidd är det viktigt att minska vikten. Ett sätt att göra detta är att använda aluminiumkomponenter på grund av dess låg densitet. InReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.