Metalliska material

Nytt projekt ska öka metall- och fordonsindustrins konkurrenskraft

Dela

Elektrifiering medför en snabb omställning inom industrin, vilken redan erbjuder lastbilar och bussar med batteridrift på marknaden mot vissa kundsegment. Omställningen har dock bara börjat och många utmaningar kvarstår. I HeatDrive, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, så läggs nu över 8 miljoner kronor på att möta dessa utmaningar.

Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.
Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.

Ett exempel på en utmaning är att elektrifiera fjärrtransporter, vilket kräver kompakta, lätta och högeffektiva drivlinor för att skapa plats för batterier och samtidigt hålla mängden till ett minimum. Utmaningarna ger möjlighet för svensk metall-, fordons- och tillverkningsindustri att öka sin konkurrenskraft via material- och tjänsteutveckling för att möta de ökade kraven på kraftöverförande komponenter. Ett krav gäller utmattningslivslängd när varvtalen i drivlinorna ökar, vilket bedöms ge mer än tio gånger fler lastcykler.

– Projektets mål är att utveckla labbmetodik för att kontrollerat testa och kartlägga de skademekanismer som accentueras när antalet lastcyklerna förväntas öka vid övergång till kompakta, lätta och högeffektiva drivlinor för eldrift, säger Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.

Projektet kommer utveckla labbmetodik för att kontrollerat testa och kartlägga de skademekanismer som accentueras när lastcyklerna ökar. Därmed ges förutsättningar att besvara vilka av befintliga tillverkningskoncept som bäst svarar mot de ökade kraven samt bygga kunskap för fortsatt material- och processutveckling inom industrin för att finna ännu bättre lösningar.

Industrigrenarna tunga fordon och bergborrutrustning har identifierat att elektrifiering medför högre krav på kraftöverförande komponenter i deras produkter. Komponenterna behöver ökad effektdensitet, dvs. bli kompaktare, lättare och samtidigt klara betydligt fler lastcykler. Stål i kombination med sätthärdning är den vanligaste tillverkningsmetoden för dessa komponenter. Värdekedjan vid tillverkning innehåller flera aktörer, som alla ser ett behov av ökad kunskap om vilka skademekanismer som accentueras vid fler lastcykler. Till exempel kan en förbisedd skademekanism kan ge upphov till kuggbrott med ett allvarligt haveri som följd. Företagen omsätter kunskapen till konkurrenskraft via material- och processutveckling, för att möta de tuffare krav vid konstruktion och dimensionering av elektrifierade produkter. Samtliga företag bekräftar att det finns stor potential till stärkt konkurrenskraft genom denna utveckling.

– Jag tycker det är mycket motiverande att arbeta med denna typ av frågeställning och det märker man inte minst utifrån engagemanget i projektgruppen. Ökade ambitioner gällande hållbarhet och cirkularitet kräver att ingenjörer skapar bättre lösningar i alla delar av värdekedjan, och där tycker jag projekt passar in med ansatsen att vara proaktivt och inte reaktivt, säger Albin Stormvinter.

I HeatDrive deltar även bland annat Ovako, Volvo Lastvagnar, Scania, SKF och Epiroc.

HeatDrive har en total budget på 8,72 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 56 miljoner kronor i programmets utlysning ”Metalliska material för det elektrifierade samhället”. Det är sju nya forskningsprojekt har nu beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten .

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.
Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

ASK II släpper guide för kompetensförsörjning10.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials projekt ASK II gör en ansats att ta ett större grepp kring ungas syn på sitt kommande arbetsliv. Många aspekter har därför studerats kring hur exempelvis olika arbetsgivares erbjudande matchar med de ungas tankar. Parametrarna som påverkar ungas val av yrke är många och olika former av rådgivning kan därför få stor betydelse. ASK II har nu släppt guiden ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”.

Nytt projekt vill förbättra litiumjonbatterier29.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Långtidsegenskaper och tillförlitlighet hos litiumjonbatterier är kritiskt för elektrifieringen av samhället, speciellt avseende det stora antalet elfordon som förutspås. Fogarna i dessa batterier mellan cellterminaler till busbars eller busbars till modulterminaler är mycket viktiga eftersom haverier kan leda till oplanerade reparationer eller till och med bränder. Många problem som uppstår i moderna litiumjonbatterier beror av dåliga egenskaper i fogen. Detta problem ska studeras närmare i EMPIRE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nytt projekt ska optimera stålindustrins elektrifiering27.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering av olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt. ELROS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar sikte på att stålindustrin och dess ämnesvärmningsprocesser ska kunna använda elektrifiering på ett optimalt sätt, det vill säga rätt form av elektrisk uppvärmningsmetod sett till geometri, storlek, material, temperaturområde, temperaturjämnhet och energieffektivitet.

Additiv tillverkning ska förbättra gasturbiner26.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Gasturbiner är med sin flexibilitet och snabba upprampning centrala i ett hållbart energisystem för att kunna balansera intermittent elproduktion, till exempel vindkraft. Framtida kolfri elproduktion kräver då en uppskalning av vätgas som bränsle i gasturbiner. Förbränning av vätgas i gasturbiner är fortfarande förenat med utmaningar kopplat till gasens reaktivitet i kombination med den nödvändiga högre processtemperaturen. MAGDA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu ta sig an dessa utmaningar.