Metalliska material

Nytt projekt ska öka metall- och fordonsindustrins konkurrenskraft

Dela

Elektrifiering medför en snabb omställning inom industrin, vilken redan erbjuder lastbilar och bussar med batteridrift på marknaden mot vissa kundsegment. Omställningen har dock bara börjat och många utmaningar kvarstår. I HeatDrive, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, så läggs nu över 8 miljoner kronor på att möta dessa utmaningar.

Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.
Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.

Ett exempel på en utmaning är att elektrifiera fjärrtransporter, vilket kräver kompakta, lätta och högeffektiva drivlinor för att skapa plats för batterier och samtidigt hålla mängden till ett minimum. Utmaningarna ger möjlighet för svensk metall-, fordons- och tillverkningsindustri att öka sin konkurrenskraft via material- och tjänsteutveckling för att möta de ökade kraven på kraftöverförande komponenter. Ett krav gäller utmattningslivslängd när varvtalen i drivlinorna ökar, vilket bedöms ge mer än tio gånger fler lastcykler.

– Projektets mål är att utveckla labbmetodik för att kontrollerat testa och kartlägga de skademekanismer som accentueras när antalet lastcyklerna förväntas öka vid övergång till kompakta, lätta och högeffektiva drivlinor för eldrift, säger Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.

Projektet kommer utveckla labbmetodik för att kontrollerat testa och kartlägga de skademekanismer som accentueras när lastcyklerna ökar. Därmed ges förutsättningar att besvara vilka av befintliga tillverkningskoncept som bäst svarar mot de ökade kraven samt bygga kunskap för fortsatt material- och processutveckling inom industrin för att finna ännu bättre lösningar.

Industrigrenarna tunga fordon och bergborrutrustning har identifierat att elektrifiering medför högre krav på kraftöverförande komponenter i deras produkter. Komponenterna behöver ökad effektdensitet, dvs. bli kompaktare, lättare och samtidigt klara betydligt fler lastcykler. Stål i kombination med sätthärdning är den vanligaste tillverkningsmetoden för dessa komponenter. Värdekedjan vid tillverkning innehåller flera aktörer, som alla ser ett behov av ökad kunskap om vilka skademekanismer som accentueras vid fler lastcykler. Till exempel kan en förbisedd skademekanism kan ge upphov till kuggbrott med ett allvarligt haveri som följd. Företagen omsätter kunskapen till konkurrenskraft via material- och processutveckling, för att möta de tuffare krav vid konstruktion och dimensionering av elektrifierade produkter. Samtliga företag bekräftar att det finns stor potential till stärkt konkurrenskraft genom denna utveckling.

– Jag tycker det är mycket motiverande att arbeta med denna typ av frågeställning och det märker man inte minst utifrån engagemanget i projektgruppen. Ökade ambitioner gällande hållbarhet och cirkularitet kräver att ingenjörer skapar bättre lösningar i alla delar av värdekedjan, och där tycker jag projekt passar in med ansatsen att vara proaktivt och inte reaktivt, säger Albin Stormvinter.

I HeatDrive deltar även bland annat Ovako, Volvo Lastvagnar, Scania, SKF och Epiroc.

HeatDrive har en total budget på 8,72 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 56 miljoner kronor i programmets utlysning ”Metalliska material för det elektrifierade samhället”. Det är sju nya forskningsprojekt har nu beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten .

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.
Albin Stormvinter, forskare på RISE och projektledare för HeatDrive.
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning17.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, med mera). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning.

Nytt projekt ska hjälpa stålindustrin att använda mer skrot15.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skrot är ofta komplext och sammansättningen kan variera mycket mellan partier och även inom samma parti. Idag finns det ingen tillgänglig lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att korrigerande åtgärder behövs efter skrotladdning. OptiScrap, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram en ny sensor för att analysera stora bitar, vilket är viktig för både konsument- och internskrot.

Återvunnet aluminium ska ge effektivare fordon13.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt för att möta klimatförändringarna. För att få effektiva fordon med lång räckvidd är det viktigt att minska vikten. Ett sätt att göra detta är att använda aluminiumkomponenter på grund av dess låg densitet. InReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.