Metalliska material

Nytt projekt ska utveckla nya blyfria mässingslegeringar

Dela
NEWLEAF, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska fokusera på att utveckla blyfria mässingslegeringar som klarar nya EU-krav. Detta ska ske genom att utnyttja lärdomar från forskning som utförts och tillföra ny förståelse om korrosionsmekanismer och sambandet med blyurlakning till dricksvatten.
Charlotta Obitz, senior forskare RISE och projektledare för NEWLEAF. Foto: Lena Larsson
Charlotta Obitz, senior forskare RISE och projektledare för NEWLEAF. Foto: Lena Larsson

Svensk mässingsindustri är i hög grad cirkulär genom ett samarbete där produktionen av mässing till stor del baseras på återvunnet material som återförs till producenten från kunderna som gjuter och bearbetar mässingen. Under det senaste decenniet har legeringar med låga blyhalter utvecklats och optimerats i flera forskningsprojekt för att ersätta traditionella mässingslegeringar med 2–3 procent bly. Störst fokus har varit på skärbarhet och produktivitet, och även på reningsmetoder från bly. Nya mer restriktiva regler om blyanvändning och blyurlakning till dricksvatten inom EU riskerar att göra så att de nyutvecklade blyfria legeringarna inte är godkända, vilket är ett stort hot mot branschen.

Blyrening av skrot är centralt för en cirkulär produktion och teknikfronten kommer undersökas vidare och verifieras i större skala. Livscykelanalyser kring de alternativ som finns för produktion och rening som uppfyller de krav som ställs idag och i framtiden ska genomföras med fokus på koldioxidutsläpp och konsekvenser för mässingsbranschen. Det är viktigt att inta ett holistiskt perspektiv där alla parametrar beaktas för att uppnå en hållbar industri, produkternas livslängd såväl som blyurlakning.

NEWLEAF:s målsättning är att utveckla framtida blyfria mässingslegeringar för att möta strängare krav och bidra till en fortsatt cirkulär, hållbar och effektiv mässingsindustri i Sverige. Jag ser fram emot ett spännande samarbete mellan forskningsutförare och företag från hela värdekedjan inom mässingsindustrin där vi tillsammans i detalj kartlägger mekanismer för korrosion och förlopp inom tillverkningen och applicerar dessa kunskaper för att optimera legeringar och tillverkningsprocesser såväl som återvinning, säger Charlotta Obitz, senior forskare RISE och projektledare för NEWLEAF.

NEWLEAF har en total budget på 8,6 miljoner kronor, varav 4,3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Charlotta Obitz, senior forskare RISE och projektledare för NEWLEAF. Foto: Lena Larsson
Charlotta Obitz, senior forskare RISE och projektledare för NEWLEAF. Foto: Lena Larsson
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Blicken mot framtiden på Metalliska materials programkonferens21.3.2023 08:36:43 CET | Pressmeddelande

Den 15–16 mars 2023 samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Denna gång var det tioårsjubileum för den sedvanligt mycket välbesökta konferensen. Under dessa tio år har programkonferensens placerat sig som Sveriges främsta mötesplats för metallforskning, med deltagare från såväl industri och akademi som forskningsinstitut och myndigheter.

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn22.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, nämligen jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.