Cancerfonden

Nytt sfi-projekt ska få nyanlända att upptäcka cancer i tid

Dela
Vem som insjuknar och vem som överlever cancer påverkas av utbildning, bostadsadress och inkomst. Även språkbarriärer kan vara en faktor för deltagandet i screeningprogam. Som ett led i att minska skillnaderna i insjuknande och överlevnad gör Cancerfonden nu en riktad insats mot elever på sfi-programmen.

Målet är att öka kunskapen om den svenska vården, sjukdomen cancer och hur man ska gå till väga för att hitta rätt vård i Sverige. Men också hur man kan ta hand om sin hälsa för att må bra och undvika sjukdom. 

 – Språket kan vara en viktig barriär som hindrar många från att söka vård eller hörsamma sin kallelse till screening. Genom att kombinera språkundervisning med information om hur sjukvården fungerar i Sverigeoch hur man kan minska risken för cancer så hoppas vi kunna bidra till förändring, säger Ulrika Årehed Kågström Generalsekreterare för Cancerfonden.  

Materialet innehåller övningar, underlag och handledningsstöd för sfi-lärare.Eleverna får bland annat lära sig vad olika vårdmottagningar heter, om hur ett samtal med vården kan låta och om hur screening för cancer fungerar i Sverige.

 – Ett exempel på hur en övning kan vara att du får tolka en kallelse till mammografi. Då förklarar läraren vad en kallelse är för något, sen får eleverna titta på en kallelse och efter det kommer ett test där eleverna får svara på frågor om innehållet, säger Ulrika Årehed Kågström   

Cancerfondsrapporten “Segregerad screening” som släpptes 2021, visade att deltagandet i screeningprogrammen skiljer sig kraftigt åt baserat på socioekonomiska faktorer. För att fler ska överleva cancer är det viktigt att nå målgrupper med lägst deltagande. Cancerfonden hoppas att undervisningsmaterialet kan vara en viktig resurs för lärare och elever i SFI-klassrum runt om i landet och att det kan bidra till att öka kunskapen om den svenska vården och på sikt bland annat öka deltagandet i screeningprogrammen. 

 – Ska vi besegra cancer på riktig behöver vården bli bättre på att möta människor där dom är i livet. Det här är ett sätt att möta människor redan i början av deras etablering i Sverige. Vår förhoppning är att våra regioner, som har ett stort ansvar för deltagandet i den svenska sjukvården, kan ta inspiration från insatser som dessa. Vi måste alla agera för en jämlik cancervårdsäger, Ulrika Årehed Kågström

Utbildningsmaterialet finns redan nu tillgängligt för sfi-lärare att använda sig av. Övningarna och undervisningsmaterialet går att se här: https://www.cancerfonden.se/utbildning

 

 

 

Kontakter

Bilder

Om

Cancerfonden
CancerfondenCancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

#tillsammansmotcancer

Följ Cancerfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Cancerfonden