Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nytt studiepaket ger stöd i hur skolor kan arbeta med garantin för tidiga stödinsatser

Dela

Idag släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt studiepaket som ger stöd kring hur skolan kan arbeta med garantin för tidiga stödinsatser. Studiepaketet tar upp hur skolor kan utforma arbetet med garantin så att det hänger samman med hela skolans arbete med stödinsatser.

Garantin för tidiga stödinsatser, som infördes i skollagen 2019, finns för att skolan tidigt ska upptäcka de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Tidig upptäckt ska leda till att stöd sätts in tidigt.

Studiepaket ”Systematik för tidiga stödinsatser” är ett stöd för hur skolan kan skapa gemensamma rutiner för planering av undervisning och stödinsatser. Det sätter också fokus på vikten av att skolan följer upp stödinsatserna för att se att de har effekt.

- Garantin för tidiga stödinsatser är tänkt att vara en hjälp att tidigt upptäcka och kartlägga elevers behov av olika stödinsatser. Det här studiepaketet ska vara ett stöd i hur skolans personal tillsammans kan skapa systematik i arbetet med undervisning och stödinsatser utifrån garantin, säger Linda Sandell, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som arbetat med utvecklingen av studiepaketet.

Delaktighet en viktig pusselbit

Studiepaketet tar också upp behovet av att involvera eleven i frågan om hur skolan utformar stödet.

- Om en elev är i behov av stödinsatser vet vi att det kan variera så otroligt mycket vilket stöd den individen kan behöva. Därför är det så viktigt att eleven är delaktig, säger Åsa Nyberg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som också varit med i arbetet med att ta fram studiepaketet.

Studiepaketet är framtaget i samarbete med Skolverket.

Besök studiepaket Systematik för tidiga stödinsatser. 

Läs mer om Garantin för tidiga stödinsatser. 

För frågor och intervju kontakta Specialpedagogiska skolmyndighetens presstjänst, tel 010-473 50 51, press@spsm.se

Nyckelord

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nya forskarskrifter ökar skolors kunskap om adhd7.9.2021 07:02:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan en funktionsnedsättning som adhd påverka en elevs förutsättningar att lära? Vad kan skolan göra för att ge eleven bra stöd, och hur upplever eleverna själva att adhd påverkar dem och deras skolgång? I tre nya skrifter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sammanfattar och presenterar forskare olika forskningsresultat för att öka kunskap om adhd och strategier skolor kan ha nytta av.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum