Försäkringskassan

Officiell statistik om föräldraförsäkringen 2021

Dela

I dag publicerar Försäkringskassan officiell statistik för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) och graviditetspenning för helåret 2021. Under pandemin har det vabbats mer än någonsin och 2021 blev det år då flest dagar betalats ut med tillfällig föräldrapenning. Knappt 8,4 miljoner dagar betalades ut för 840 000 barn.

Statistiken, som nu finns publicerad på Försäkringskassans webbplats, går att bryta ned. Exempelvis kan man se hur län och kommuner skiljer sig åt och se utvecklingen över tid. Man kan också se fördelningen mellan män och kvinnors användande av föräldraförsäkringen:

Tillfällig föräldrapenning (vab)
Männens andel av uttagen vab ökade lite och år 2021 stod männen för 39,7 procent av uttaget jämfört med 39,2 procent 2020. Skillnaderna mellan länen är små, de län där män använt störst andel av dagarna är Gotland med 41,7 procent och Västerbotten med 41,4 procent. Lägst andel tog männen i Norrbotten och Skåne ut med 37,2 procent respektive 37,9 procent av dagarna.
– Vi brukar säga att det är ett jämställt uttag när den förälder som tagit ut minst tagit ut 40 procent av dagarna. Om vi ser till totalen för vab är det snart ett jämställt uttag, förra året var männens andel av uttagna dagar högre än någonsin, säger analytiker Alma Wennemo Lanninger på Försäkringskassan.

Länk till statistiken: Tillfällig föräldrapenning (forsakringskassan.se)

Föräldrapenning
Männens andel av föräldrapenning minskade något jämfört med året innan. Totalt betalades 29,6 procent av dagarna ut till män 2021 jämfört med 30,0 procent år 2020. Det är dock en så liten förändring att det inte behöver handla om ett trendbrott. De län där störst andel av dagarna tagits ut av män är Västerbotten med 33,0 procent och Gotland med 31,6 procent. De län där minst andel av dagarna tagits ut av män är Skåne med 27,7 procent och Södermanland med 27,9 procent.
– Föräldrapenningen delas inte jämställt och sedan 2018 har männen tagit ut cirka 30 procent av dagarna, säger analytiker Alma Wennemo Lanninger på Försäkringskassan.

Länk till statistiken: Föräldrapenning (forsakringskassan.se)

Graviditetspenning
Antalet gravida kvinnor som fått graviditetspenning ökade under 2021, då 37 754 fick graviditetspenning jämfört med 24 552 året innan. Ökningen beror på att Socialstyrelsen den 1 februari 2021 bedömde att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid-19.  I de fall arbetsgivare inte kunnat omplacera eller anpassa gravida medarbetares arbetsuppgifter har de kunnat förbjuda medarbetaren från att arbeta. Fler än tidigare har därför ansökt om och fått graviditetspenning.

Länk till statistiken: Graviditetspenning (forsakringskassan.se)

Försäkringskassan är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena Stöd vid sjukdom och handikapp samt Stöd till barnfamiljer. Läs mer om officiell statistik här: Om statistiken (forsakringskassan.se)

För intervjuer, vänligen kontakta Försäkringskassans presstjänst på 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum