Lantbrukarnas Riksförbund

Övre gräns för viltskador skulle öka livsmedelsproduktionen med 200 000 ton

Dela

Stora viltskador hindrar utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. LRF har beslutat om en övre gräns på 4 procent på gårdsnivå och 2 procent på nationell nivå. Det skulle öka produktionen av grödor med 200 000 ton per år.

Mikaela Johnsson, LRFs förbundsstyrelse, med skördeskador och en viltbur i bakgrunden.
Mikaela Johnsson, LRFs förbundsstyrelse, med skördeskador och en viltbur i bakgrunden.

- Vi behöver en enad front mot viltskadorna för de tär på både produktionen och på lönsamheten. Markägare, länsstyrelser, arrendatorer, Naturvårdsverket och andra parter i viltförvaltningen behöver ställa sig bakom de toleransnivåer som vi föreslår, så att vi kan minska skadorna och öka livsmedelsproduktionen, säger Mikaela Johnsson, ledamot i förbundsstyrelsen i Lantbrukarnas Riksförbund.    

Det årliga skördebortfallet på grund av viltskador var år 2020 värt 733 miljoner kronor*, baserat på SCB:s undersökning om viltskador i lantbruksgrödor. Förlusten i kronor skulle nästan kunna halveras och Sveriges samlade produktion öka med 200 000 ton** per år genom en övre gräns för viltskador, en så kallad toleransnivå. På nationell nivå ska toleransnivån vara max två procent och på gårdsnivå ska den vara max fyra procent av den förväntade skörden.

Ett lantbruk med färre viltskador får utöver en ökad livsmedelsproduktion och en robustare försörjningstrygghet, mer pengar över att investera i fossilfria och hållbara lösningar för lantbruket.

- Vi är medvetna om att viltskadorna aldrig kommer att bli noll men bondens kostnader för förlorad skörd och sönderkörda maskiner måste minska. Med den toleransnivå som LRF föreslår kommer bonden i runda tal att behöva avstå en rejäl månadslön per år för att bekosta viltskadorna. Mer än så är inte möjligt, säger Mikaela Johnsson.    

Lantbruk klassas sedan 2020 som en samhällsviktig verksamhet då det är osäkert om Sverige skulle kunna ta del av andra länders livsmedel i en kris. Utöver det beslutade riksdagen 2017 om en nationell livsmedelsstrategi med det övergripande målet att livsmedels­produktionen ska öka.

De negativa effekterna av viltskador är produktionsbortfall, lönsamhetstapp, sämre investeringskraft i fossilfrihet och andra hållbara lösningar, och sämre försörjningstrygghet.

FAKTA

LRF har beslutat om två toleransnivåer i jordbruket, en på gårdsnivå (4 %) och en på nationell nivå (2 %).
LRFs analys visar att ett jordbruksföretag som mest kan klara av 4 procent viltskador på gårdsnivå. Med den nivån av skador minskar företagets lönsamhet med mellan 5-10 procent vilket innebär en genomsnittlig årlig kostnad på mellan 28 500 till 45 000 kronor per år beroende på produktionsinriktning. Eftersom ungefär hälften av alla gårdar drabbas av viltskador enligt SCB:s undersökning om viltskador i lantbruket blir toleransnivån när den räknas om till en nationell nivå 2 procent. Kostnader som uppstår på grund av viltskador kan vara dels direkta, exempelvis förstörd skörd, dels indirekta, exempelvis förorenat foder eller stenskador på maskiner.

*Värdet har beräknats utifrån Jordbruksverkets genomsnittspriser på de grödor som ingår i SCB:s undersökning.

**Produktionsökningen utgår från att viltskadorna minskar från 2020 års nivå på 3,4 procent, enligt SCBs undersökning, till 2 procent.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Mikaela Johnsson, LRFs förbundsstyrelse, med skördeskador och en viltbur i bakgrunden.
Mikaela Johnsson, LRFs förbundsstyrelse, med skördeskador och en viltbur i bakgrunden.
Ladda ned bild
Dovhjortar ställer till med allt mer viltskador i jordbruket.
Dovhjortar ställer till med allt mer viltskador i jordbruket.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år16.5.2022 12:36:24 CEST | Pressmeddelande

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras6.5.2022 10:37:03 CEST | Pressmeddelande

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

LRF välkomnar det utökade krispaketet till lantbruket – nödvändigt för att trygga svensk livsmedelsproduktion25.4.2022 12:50:40 CEST | Pressmeddelande

I dag presenterade Socialdemokraterna och Centern ett nytt stödpaket till Sveriges bönder på ytterligare 2 miljarder kronor. Även Moderaterna har föreslagit ett extrastöd till lantbruket i riksdagen. "Det är bra att regeringen och Centerpartiet har lagt fram ett förslag med fokus på jordbruket och i synnerhet den hårt drabbade animalieproduktionen", säger LRFs ordförande Palle Borgström.

LRF om vårändringsbudgeten: Nollskatt på diesel borde införas direkt för att säkra vårbruket19.4.2022 16:15:29 CEST | Pressmeddelande

På tisdagen den 19 april presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens vårändringsbudget. Den innehöll bland annat full återbetalning av dieselskatt under perioden 1 juli 2022-30 juni 2023 samt 50 miljoner på att utveckla biogasen. "Det här är två förslag som LRF länge har drivit på, så det är positivt men vi saknar helt den stora bilden. Återbetalningen måste ske från och med årsskiftet så att vårbruket kommer med. De här åtgärderna räcker inte på långa vägar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum