Akademiska sjukhuset

Patienter ger högre betyg till Akademiska

Dela

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp
En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp

- Det är oerhört glädjande att patienterna är mer nöjda än våren 2017. Sex av tio uppger att väntetiderna inte varit ett problem eller varit ett mindre problem. Här ska medarbetarna ha en eloge som trots pandemin lyckats upprätthålla en god tillgänglighet under hösten, säger Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Att fler uppskattar sjukhusmiljön menar hon kan relateras till de betydande investeringar som gjorts de senaste åren, i upprustning/modernisering av vårdavdelningar och byggande av en ny vårdbyggnad som bland annat inneburit att sjukhuset nu har fler enkelrum.

Attitydmätningen har genomförts av Provos Research och är en uppföljning av mätningar 2014 och 2017. Det övergripande syftet är att undersöka hur väl medborgare känner till universitetssjukhuset, men också att undersöka hur patienter och anhöriga upplever vården. Mätningen ger också en bild av hur Akademiska sjukhuset ligger till när det gäller förväntningar på ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård.

Den aktuella undersökningen baseras på webbintervjuer med 2820 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-79 år. Av dessa har 226 svarat explicit på frågor om sitt senaste besök på Akademiska sjukhuset.

Resultatet visar att 77 procent av respondenterna har kännedom om Akademiska jämfört med 71 procent 2017. Kännedomen har ökat mest i Norra Stockholm och Dalarna. På frågan om vilket sjukhus man helst skulle vilja bli inlagd på harAkademiska ökat som förstahandsval bland vårdanställda. När patienterna rankar vad som är viktigast hamnar följande i topp: hög medicinsk standard, erkända specialister och att man före/efter behandlingen kan få kontakt per telefon med ansvarig personal.

Mätningen avspeglar även hur patienterna upplever sin vistelse på sjukhuset.

- Att fler patienter känner sig delaktiga i sin vård jämfört med 2017 är positivt eftersom vi arbetar mycket med personcentrerad vård. En annan förändring är att fler är positiva till informationen från/kommunikationen med personalen. Dessutom är betydligt fler positiva till informationen man får vid utskrivning. Vi ser också att fler upplever miljön som lugn, ostörd och trivsam samt att man blivit mer positivt inställd till städningen, säger Marianne van Roijen.


För mer information, kontakta:
Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: marianne.van.roijen@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp
En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp
Ladda ned bild
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Midjemått inte mer träffsäkert än BMI för att fånga upp gravida som riskerar havandeskapsförgiftning5.5.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Fetma är känd riskfaktor för graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning. En utmaning är att tidigt i graviditeten kunna identifiera och erbjuda förebyggande behandling för kvinnor i riskzonen. Enligt en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet verkar midjemått inte vara en bättre markör än BMI för att förutspå havandeskapsförgiftning. Detta uppmärksammas på internationella barnmorskedagen 5 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum