Akademiska sjukhuset

Patienter ger högre betyg till Akademiska

Dela

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp
En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp

- Det är oerhört glädjande att patienterna är mer nöjda än våren 2017. Sex av tio uppger att väntetiderna inte varit ett problem eller varit ett mindre problem. Här ska medarbetarna ha en eloge som trots pandemin lyckats upprätthålla en god tillgänglighet under hösten, säger Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Att fler uppskattar sjukhusmiljön menar hon kan relateras till de betydande investeringar som gjorts de senaste åren, i upprustning/modernisering av vårdavdelningar och byggande av en ny vårdbyggnad som bland annat inneburit att sjukhuset nu har fler enkelrum.

Attitydmätningen har genomförts av Provos Research och är en uppföljning av mätningar 2014 och 2017. Det övergripande syftet är att undersöka hur väl medborgare känner till universitetssjukhuset, men också att undersöka hur patienter och anhöriga upplever vården. Mätningen ger också en bild av hur Akademiska sjukhuset ligger till när det gäller förväntningar på ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård.

Den aktuella undersökningen baseras på webbintervjuer med 2820 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-79 år. Av dessa har 226 svarat explicit på frågor om sitt senaste besök på Akademiska sjukhuset.

Resultatet visar att 77 procent av respondenterna har kännedom om Akademiska jämfört med 71 procent 2017. Kännedomen har ökat mest i Norra Stockholm och Dalarna. På frågan om vilket sjukhus man helst skulle vilja bli inlagd på harAkademiska ökat som förstahandsval bland vårdanställda. När patienterna rankar vad som är viktigast hamnar följande i topp: hög medicinsk standard, erkända specialister och att man före/efter behandlingen kan få kontakt per telefon med ansvarig personal.

Mätningen avspeglar även hur patienterna upplever sin vistelse på sjukhuset.

- Att fler patienter känner sig delaktiga i sin vård jämfört med 2017 är positivt eftersom vi arbetar mycket med personcentrerad vård. En annan förändring är att fler är positiva till informationen från/kommunikationen med personalen. Dessutom är betydligt fler positiva till informationen man får vid utskrivning. Vi ser också att fler upplever miljön som lugn, ostörd och trivsam samt att man blivit mer positivt inställd till städningen, säger Marianne van Roijen.


För mer information, kontakta:
Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: marianne.van.roijen@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp
En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Foto: Johan Alp
Ladda ned bild
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne Van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Avancerad intensivvård förbättrar överlevnaden för de mest underburna barnen2.3.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En konsekvent, avancerad neonatalvård för alla barn som föds extremt för tidigt leder till en överlevnad som inte skiljer sig nämnvärt mellan barn födda i graviditetsvecka 22 och 24. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna följt barn födda under perioden 2006-2015. Enligt forskarna talar studien för att aktiva intensivvårdsinsatser bör erbjudas de extremt underburna barnen.

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum