Akademiska sjukhuset

Patienter som genomgår IVF-behandling ska få bättre råd om sex

Dela

Vilket behov har patienter som genomgår IVF-behandling av information, rådgivning och stöd om sexuell problematik? Det är fokus för en ny studie på Akademiska sjukhuset. Tidigare forskning har visat att personer som lider av ofrivillig barnlöshet och genomgår fertilitetsbehandling har eller kan komma att uppleva sexuella problem.

Bättre information om sexuell hälsa är syftet med en studie vid reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset.
Bättre information om sexuell hälsa är syftet med en studie vid reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset.

– IVF-behandling berör alla inblandade och inverkar på livet både fysiskt och psykiskt. Ett viktigt syfte med studien är att ta reda på hur patienterna upplever att sexualiteten påverkas, synliggörs och hanteras under behandling av ofrivillig barnlöshet. Vi vill öka förståelsen för vilka behov som finns av information, rådgivning och vård på fertilitetskliniker för dem som har sexuella problem. Här saknas studier i Sverige, säger Lisa Lindgren, kurator på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och forskningsassistent vid Uppsala universitet.

Provrörsbefruktning (IVF) är en behandling där ägg plockas ut och befruktas utanför kroppen antingen av spermier från partner eller donator. Några dagar efter befruktningen sätts det befruktade ägget, embryot, in i livmodern av läkare.

Studien som beräknas pågå under perioden 2021-2022 finansieras delvis med riktade forskningsmedel från Region Uppsala. Den är en del i en kommande avhandling om sexuella och reproduktiva aspekter hos kvinnor.

– Vi kommer att intervjua patienter under pågående behandling vid reproduktionscentrum, Akademiska Sjukhuset. Deltagarna som inkluderas har olika könsidentitet, etnicitet och sexuell läggning. Efter insamling och analys kan resultaten förhoppningsvis användas för olika insatser som kan stärka patienters sexuella rättigheter och hälsa, fortsätter Lisa Lindgren.

Som exempel på lämpliga interventioner som främjar patienters rätt till sexuell hälsa nämner hon skriftlig sexologisk information utifrån patienters behov. Detta, menar hon, är en kostnadseffektiv metod som når många patienter. Ett annat exempel är underlag till kuratorer och annan psykosocial personal om vilket typ av stöd patienter efterfrågar, vilket skulle ge personalen möjligheter till kompetensutveckling och utveckling av det kliniska arbetet.

För mer information/intervju, kontakta:
Lisa Lindgren, kurator på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och forskningsassistent vid Uppsala universitet, tel: 018-611 36 13, e-post: lisa.lindgren@akademiska.se eller lisa.lindgren@kbh.uu.se

Nyckelord

Bilder

Bättre information om sexuell hälsa är syftet med en studie vid reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset.
Bättre information om sexuell hälsa är syftet med en studie vid reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset.
Ladda ned bild
Lisa Lindgren, kurator på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och forskningsassistent vid Uppsala universitet (Foto: privat)
Lisa Lindgren, kurator på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och forskningsassistent vid Uppsala universitet (Foto: privat)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum