Göteborgs stift

Präst i Svenska kyrkan vald till biskop i annat samfund

Dela

Domkapitlet i Göteborg kan komma att pröva rätten att utöva ämbetet för en präst i Göteborgs stift som valts till biskop i annat samfund.

Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke.
Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke.

Det har kommit till biskop Susanne Rappmanns kännedom att en präst i Svenska kyrkan i Göteborgs stift valts till biskop i Missionsprovinsen. Missionsprovinsen är en fristående kyrkobildning, ett kristet samfund i den kyrkliga familjen, som bildades 2003.

Att vara biskop i en annan kyrka är inte förenligt med att vara präst i Svenska kyrkan. Om inte prästen självmant avsäger sig rätten att utöva ämbetet som präst i Svenska kyrkan kommer ett tillsynsärende att inledas och frågan att prövas av domkapitlet i Göteborg.

Liknande fall har tidigare varit föremål för prövning av domkapitel i flera stift, bland annat Karlstads stift och Växjö stift. De aktuella prästerna har då förklarats obehöriga att utöva prästämbetet inom Svenska kyrkan. 

Frågan har även prövats av Svenska kyrkans Överklagandenämnd (2005) som fastställt obehörigetsförklaringen: 
”Kyrkoordningen ger inte utrymme för någon att vara präst i Svenska kyrkan och biskop inom en annan kyrkobildning utan att det finns kyrkogemenskap med ömsesidigt accepterande av kallelse, vigning och ämbetsutövning. Han har, genom att låta sig vigas till biskop i en kyrkogemenskap utanför Svenska kyrkan och i konflikt med kyrkans ordning, brutit mot det vigningslöfte som vid tiden för hans vigning krävde viljan av dem som vigdes att "troget efterleva kyrkans lag och ordning". Överklagandenämnden instämmer i domkapitlets bedömning att löftesbrottet är av så allvarlig art att det inte finns något annat alternativ än en obehörigförklaring.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke.
Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke.
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum