Lantbrukarnas Riksförbund

Presseminarium 16 mars. Inflationens, räntans och tron på framtidens påverkan på matpriserna

Dela
På torsdag, den 16 mars, finns det en möjlighet att ta del av en nya mätningar av läget i lantbruksekonomin. Färska siffror från februari som visar kopplingen till dagens matpriser samt ny kvartalsrapport från LRF:s konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. LRF går igenom utvecklingen för priser, kostnader, räntor, tron på framtiden samt hur matkonsumtion och investeringar kan påverkas.

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF. Presenterar de senaste mätningarna från februari, vilka konsekvenser inflationen och räntan får på matpriser samt konsumtion och investeringar.

Sophie Lind, enhetschef för strategi och analys på LRF. Presenterar LRF:s konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex (GNI). 

Åsa Odell, lantbrukare med grisuppfödning och växtodling samt vice förbundsordförande i LRF. Redovisar hur inflationen och räntan påverkar lantbruket ur ett gårdsperspektiv.

Välkommen!
Var: Teams
När: Torsdag den 16 mars kl. 13.00-13.30. 
Anmälan: press@lrf.se

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

Högsta domstolen ger skogsägare rätt till ersättning i artskyddsfrågan5.4.2023 18:08:07 CEST | Pressmeddelande

Högsta domstolen slog idag fast att markägare ska ersättas ekonomiskt om myndigheterna begränsar skogsägarens möjlighet att använda sin egen mark. Enligt nuvarande tillämpning av artskyddsreglerna är det flera 100 miljarder kronor kommande år som staten måste ersätta skogsägarna. LRF anser att domen är en seger för rättssäkerheten och avgörande för att trygga det småskaliga företagandet på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum