Stockholms stad

Pressinbjudan: Trafikomläggning vid Slussen

Dela

En stor milstolpe har nåtts i projekt Slussen med en ny bro och nya förutsättningar. I slutet av oktober öppnas nya Slussbron och det innebär att trafiksituationen också blir förändrad. Alla trafikslag kommer att kunna ta sig till och från Södermalm och Hornsgatan via Skeppsbron och den nya bron. Dessutom öppnas Katarinavägen för kollektivtrafik igen.

Foto: Skanska.
Foto: Skanska.

Vad: Pressträff med information om den stora trafikomläggningen som sker vid öppnandet av Slussbron.

Projekt Slussens kommunikationsansvariga, Eva Rosman presenterar den stora trafikomläggningen och vad den innebär för alla som ska till eller igenom Slussen när Slussbron öppnar i slutet av oktober. Trafikkontorets trafikplanerare, Alla Bäck finns också på plats för att beskriva trafikflödet.

När: onsdagen den 30 september kl.09.00

Var: Södermalmstorg 4, Slussens utställningslokal

Öppningen av den nya Slussbron sker den 26 oktober, klockan 05:00 och är en av de stora milstolparna i Projekt Slussen. Även om mycket återstår att göra innan hela Slussen kan invigas 2025 så blir mycket till det bättre med trafikomläggningen i samband med brons öppnande. Bland annat kommer bilister, cyklister och gångtrafikanter att märka av förbättrade väg- cykel- och gångbanor och innerstadsbussarna kommer återigen att stanna vid Ryssgården. Samtidigt kommer det fortsatt att finnas en del utmaningar.

All trafik via Slussen kommer nu att ledas över den nya bron samtidigt som den västra bron stängs och rivningen påbörjas. Bilar kommer att kunna köra till och från Södermalm via Skeppsbron. Det går dock inte att vika av västerut då vägen via Slussplan och Munkbron prioriteras för kollektivtrafiken. Ett spårviddshinder kommer att placeras i höjd med Kornhamnstorg.

Även på Katarinavägen prioriteras kollektivtrafiken och ett spårviddshinder kommer att placerat strax väster om infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget. Garaget kan fortsatt nås österifrån via Katarinavägen.

Den största förändringen för gående sker för dem som går till och från Stadsgårdsleden, Söder Mälarstrand och Gamla stan. De hänvisas till trappor och hissar vid den tillfälliga bussterminalen.

Även för cykeltrafiken till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand in mot city sker en förändring. Cyklister kommer att kunna ta sig till och från den nya bron via en ramp och vidare upp en på- och avfartsväg som är placerad mitt i bron, för att sedan kunna fortsätta mot Skeppsbron eller Munkbron.

Området vid Södermalmstorg, vid Hilton hotell, stängslas in och där fortsätter arbeten med en ny torgyta och nya byggnader. Här blir det också en stor arkeologisk utgrävning under våren 2021. Samtidigt skapas en gågata närmast husen mellan Hornsgatan och Guldgränd.

Antalet resenärer som åker med kollektivtrafik, gående och cyklister ökar för varje år medan biltrafiken har minskat under de senaste årtiondena. Därför anpassas nya Slussen till den minskade biltrafiken, med färre bilfiler än tidigare.

Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister som kommer att få nya och trevligare stråk längs kajerna. Drygt 100 000 människor beräknas dagligen komma att cykla och promenera i Slussenområdet år 2030. Det är dubbelt så många som idag.

Nyckelord

Kontakter

Eva Rosman, kommunikationsansvarig projekt Slussen, exploateringskontoret.
Tel: 08-50826443, e-post: eva.rosman@stockholm.se

Bilder

Foto: Skanska.
Foto: Skanska.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum