Försäkringskassan

Regeländringar den 1 januari 2018

Dela

I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat höjs åldersgränsen för kostnadsfri tandvård. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar.

Aktuella förändringar:

Höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård
Ger rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 22 år. De som fyller 23 år under året får i stället rätt till statligt tandvårdsstöd. Läs mer här.

Höjt underhållsstöd för barn som fyllt 15 år
Från och med 2018 får äldre barn ett högre underhållsstöd. Beloppet är högst 1 573 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år, därefter ökar beloppet till 1 723 kronor per månad.

Sjukpenning i avvaktan på beslut
Den som har haft sjukpenning en period och ansöker om ytterligare en period kan från och med 1 januari 2018 få rätt att behålla ersättningen under tiden hen väntar på beslut.

Höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning
Tidigare uppgick ersättningen till 95 procent av boendekostnaden upp till 5000 kronor. Nu höjs ersättningsgraden till 96 procent. Det innebär 50 kronor mer per månad i bostadstillägg.

Ändringar för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Ändringarna innebär bland annat att deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen i stället för till Försäkringskassan. Reglerna för hur ersättningen minskas när man samtidigt har lön eller andra ersättningar ändras också.

Försäkringskassan tar över administrationen av etableringsersättningen. Etableringsersättning är pengar man som nyanländ kan få när man går ett etableringsprogram. Läs mer här.

Sänkt skatt för personer med sjukersättning (tidigare förtidspension) eller aktivitetsersättning
Personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning får sänkt skatt från och med januari 2018.
Läs mer här.

Närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag
Tidigare har ersättningen gällt en fjärdedels eller halv närståendepenning. Från och med 1 januari 2018 kan man även få närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag.

Höjd skatt för personer bosatta utomlands och som får ersättning från Försäkringskassan
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 procent. Det här berör till exempel de som får sjukersättning (tidigare förtidspension) eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och som är bosatta utomlands.

Höjt prisbasbelopp
Vid årsskiftet höjs prisbasbeloppet från 44 800 kronor till 45 500 kronor vilket påverkar ett antal ersättningar. Läs mer här.


Kontakt:
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum