Region Örebro län

Region Örebro län samlande aktör för näringslivsfrämjande insatser till följd av coronaviruset

Dela

Världsekonomin har lamslagits under de senaste veckorna genom de effekter, direkta som indirekta, som coronaviruset inneburit. En fullt ut globaliserad ekonomi med omfattande beroenden i värdekedjor och flöden är plötsligt lamslagen och efterfrågan på varor och tjänster har nära nog fullt ut stannat av.

Effekterna kommer bli kännbara ner på regional nivå och insatser kommer behöva vidtas för att hantera företagens situation och individers behov av omställning. Region Örebro län har i detta ett tydligt regeringsuppdrag i ett regionalt utvecklingsansvar; att driva och samordna initiativ och uppdrag både regionalt och nationellt. En arbetsgrupp för koordinerade insatser inom sakområde Näringslivsutveckling samt Utbildning och Arbetsmarknad tillsätts med omedelbar verkan.

- Ett antal initiativ pågår redan och det kommer att vara nödvändigt att kraftsamla i Region Örebro län för att vi ska kunna bidra in i arbetet med att minska de negativa effekterna. En gruppering som ansvarar för att driva på detta arbete tillsätts med omedelbar verkan, säger Irén Lejegren, Regionråd, Region Örebro län.

Effekterna av coronaviruset förväntas få påverka på såväl lönsamhet, likviditet och omsättning i länets företag, dess sysselsättning och arbetslöshetsstatistik som Örebro läns BRP i stort.

- Ett litet län i ett litet exportberoende land är ytterst sårbart och med stora regionala värden inom såväl besöksnäring som tillverkningsindustri står många företag inför stora utmaningar de kommande åren till följd av coronaviruset. Behovet av direkta insatser, men även av omställningsmöjligheter kommer vara stort, avslutar Irén Lejegren.

Arbetet sker i samverkan med en rad aktörer som idag har till uppgift att stötta länets näringsliv i sina olika roller. I dagsläget hänvisar vi arbetsrelaterade frågor till verksamt.se som redan nu ligger långt fram med information i dessa frågor.

För mer information kontakta

Irén Lejegren, Regionråd (S)

E-post: iren.lejegren@regionorebrolan.se

Telefon: 070-663 19 75

Nyckelord

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum