Länstrafiken Örebro

Resenärerna tycker till om kollektivtrafiken i Örebro län

Dela
Tre av fyra resenärer är nöjda med den senaste resan de gjorde med Länstrafiken och nio av tio resor kommer fram i tid. Trots det är det bara fyra av tio som säger sig vara nöjda med Länstrafiken och kollektivtrafikens marknadsandel är fortsatt låg. Det är några av resultaten från årets Kollektivtrafikbarometer, Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning.

Resultatet i årets rapport visar tydliga spår av pandemin. Till exempel är marknadsandelen lägre än innan pandemin, 10 procent år 2021 jämfört med 18 procent år 2019, eftersom resenärerna uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken vid trängsel.

Majoriteten av de tillfrågade, 75 procent, säger sig vara nöjda med den senaste resa de gjorde med Länstrafiken vilket är en minskning med knappt fem procentenheter sedan året innan. Vidare visar rapporten på en relativt pålitlig trafik där 87 procent av resorna anlände med en försening om högst fem minuter. Men det finns också områden där resenärerna ser att Länstrafiken kan förbättra sig. Till exempel säger sig färre än hälften av de tillfrågade, 43 procent, vara nöjda med Länstrafiken och det är endast sex av tio, 63 procent, som tycker att det finns fördelar med att åka kollektivt jämfört med att åka bil.

- Kollektivtrafikbarometern är ett viktigt verktyg för oss eftersom den ger en bild av hur både resenärer och ickeresenärer upplever länets kollektivtrafik. Nu ska vi analysera resultatet för att med utgångspunkt i det se över hur kollektivtrafiken kan förbättras och hur vi ska göra för att få fler att välja kollektivtrafiken, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

- 2021 var ett tufft år för Länstrafiken. Nödvändiga ekonomiska besparingar tvingade oss att reducera trafikutbudet. Det är fullt förståeligt att inställningen till oss påverkas negativt när det finns resenärer som märker av försämringar i utbudet. Då de allra flesta trots allt har ett lika stort utbud som vanligt och där bussarna över lag kommer fram i tid, så har jag en stor tilltro till framtiden. Vi har också flera förbättringar på gång som jag hoppas att så väl befintliga som nya resenärer kommer att uppskatta, säger Fredrik Eliasson.

Fakta om Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Undersökningen sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För år 2021 besvarades frågorna av cirka 88 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Länstrafiken Örebro
Länstrafiken Örebro
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.lanstrafiken.se

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Följ Länstrafiken Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länstrafiken Örebro

Nöjda sjukrese- och färdtjänstresenärer i Örebro län22.2.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Nu har resultatet från den årliga undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik för 2022 kommit och som tidigare år visar den en hög nöjdhet bland de som reser med färdtjänst och sjukresor i Örebro län. Undersökningen omfattar bland annat upplevelsen vid bokning av resa, till vilken tid man blivit tilldelad och förarens bemötande. Allra nöjdast är de som är över 80 år och de som reser ofta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum