Statens medieråd

Så kan skolan lära eleverna genomskåda falska nyheter

Dela

Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.
Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.

Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text.

Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. Vi ”småpratar” med bilder via mobilen, förstärker sms med emojis och konsumerar tv-serier på väg till skolan eller jobbet. Streamingtjänsten Youtube är numera den populäraste sajten, i alla åldrar. Bland barn och unga mellan 11 och 19 år tittar 100 procent på film på Youtube (Svenskarna och internet, 2016, Internetstiftelsen i Sverige).

Barn och unga möter självklart också falska nyheter, vinklade budskap och propaganda. Statens medieråd har därför utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram ett skolmaterial kring propaganda och bilders makt.

Det nya skolmaterialet, som kan användas direkt i klassrummen utan särskilda förberedelser, fokuserar på att stärka barns och ungas förmåga att upptäcka, granska och analysera vinklade budskap, framför allt i form av bild och film.

Del ett i materialet kallas Bild är ett språk. Materialet ger grundläggande kunskaper om bilden som budskapsbärare. Målgrupper är elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Del två, Konsten att övertyga, fokuserar på propaganda. Den tar upp vanligt förekommande propagandastrategier och hur dessa kan användas för att förmedla såväl demokratiska som odemokratiska budskap. Målgrupper är elever på högstadiet och gymnasiet.

I skolmaterialet ingår också en fördjupningsdel för pedagoger och andra vuxna som vill lära sig mer om propaganda.

Paketet kompletteras av två nyinspelade poddar:

  • Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda. Medie- och filmpedagogerna Elin Jönsson och Elisabet Jonsved resonerar kring bilders ökade betydelse.
  • Värna demokratin och stärka eleverna – tips till pedagoger. Undervisningsrådet Hugo Wester på Skolverket om vilka varningstecken kring radikalisering skolpersonal bör ta på allvar och hur man kan agera.

En tredje podd, om falska nyheter och propaganda, spelas in i slutet av januari.

No hate, logotype

Propaganda och bilders makt är en del av No Hate Speech Movement, som Statens medieråd driver på uppdrag från regeringen. Syftet med uppdraget är att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, samt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt: Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning, 08-665 14 65 eller 076-505 14 65, helena.dal@statensmedierad.se

Bilder

Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.
Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år. 

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Smarta mobiler behåller sin statusroll1.12.2017 11:03Pressmeddelande

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum