Region Örebro län

Samhällsbyggnadsnämnden: Hastighetsbegränsningen mellan Lilla Mon och Gyttorp ska fortsatt vara 90 km/h

Dela

Det geografiska avståndet mellan Hällefors och övriga kommunhuvudorter är stort och konkurrenskraften på Hällefors kommuns arbetsmarknad måste säkras. Det är två anledningar till att Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd yrkar att hastigheten på väg 244, mellan Lilla Mon och Gyttorp, även fortsättningsvis ska vara 90 kilometer i timmen.

Väg 244 tillhör den kategori vägar som på stora delar fortfarande har 70 kilometer i timmen och/eller 90 kilometer i timmen som hastighetsbegränsning. Detta är inte i linje med Trafikverkets princip om att de vägar som inte byggs om till 100-väg med mittseparering får en hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen. Därför förordar nu den arbetsgrupp, bestående av representanter från Trafikverket, Region Örebro län, Hällefors och Nora kommuner samt en konsult, som arbetar med hastighetsfrågan på den aktuella sträckan att hastigheten mellan Lilla Mon och Gyttorp ska vara 80 kilometer i timmen.

Region Örebro län, genom samhällsbyggnadsnämnden, delar inte arbetsgruppens slutsats.

- Vi yrkar istället på att hastighetsgränsen för väg 244 mellan ska vara 90 kilometer i timmen tills det att väg 50 norr om Örebro har blivit utredd och fått beslutade åtgärder som syftar till att minska restiden till och från Nora och Hällefors, eller att Norabanan blir tagen i drift, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Nämndens yrkande motiveras med hänsyn till:

  • det geografiska avståndet mellan Hällefors och övriga kommunhuvudorter i länet, framförallt till Örebro.
  • det låga antalet olyckor på sträckan, 0 dödliga olyckor och 2 svårt skadade sedan 2008.
  • den för invånarna negativa upplevelsen av nämnda avstånd efter hastighetssänkning.
  • en försämrad konkurrenskraft på arbetsmarknaden för framförallt Hällefors men även Nora kommun på grund av restidsförlust till följd av hastighetssänkning till 80 kilometer i timmen.

Kontakt:Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Kontakter

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum