Vänsterpartiet Skåne

Samtliga skånes sjukhus satta på svältbudget: hårt slag i redan utsatt situation

Dela
De skånska sjukhusen har nu alla fått sina budgetar fastställda för att bedriva verksamhet under 2023. Samtliga budgetar saknar viktiga uppräkningar vilket innebär att de inte har täckning för ökade kostnader eller att Skåne har en åldrande befolkning som kommer att behöva mer vård. Sjukhusen får det också oerhört svårt med investeringar för medicinsk utveckling framåt. Vänsterpartiets representanter i sjukhusnämnderna är djupt bekymrade.

- Skånes Universitetssjukhus består av sjukhusen i Malmö och Lund. I år är det med styrets budget planerat för dem att gå men 1,4 miljarder i underskott, säger Angelica Svensson, Vänsterpartiets företrädare i sjukhusnämnd SUS. Det är extremt svårt att se att ett så enormt underskott inte skulle påverka verksamheten det minsta. I jämförelse är underskottet ungefär lika stort som hela Svedala kommuns inkomster som finansierar all kommunal verksamhet för ett helt år. Jag är jätteorolig eftersom det samtidigt finns hård kritik från facken och Inspektionen för vård och omsorg som pekar på att det redan nu finns stora risker för anställda och patienter, säger hon.

Läget för Ystads Lasarett är också trängt.

- Regionstyret har tilldelat lasarettet en budget som går 155 miljoner back. Det gör att en redan dränerad verksamhet ännu mer utarmas, mer personal kommer fly och avdelningar troligen måste stänga. Det ger i sin tur att nyrekryteringen blir svår - vem vill jobba under sådana omständigheter? Vill vi ha ett akutsjukhus i sydöstra Skåne, och det vill vi! måste man se till att personalen kan, orkar och vill stanna kvar, säger Mona Nihlén, Vänsterpartiets representant i sjukhusstyrelse Ystad. Att tro att det går att spara sig ur (alltså effektivisera bort) ett sådant underskott är inte realistiskt.

Lasarettet i Trelleborg i sin tur saknar 90 miljoner kronor för att täcka verksamhetens kostnader.

- Budgeten för Trelleborgs lasarett kan inte styra verksamheten med så stora underskott. Det blir verksamhetens faktiska kostnader som syns i underskottet, det är därför den inte går ihop! Konsekvenserna av så stora sparbeting är faktiskt omöjliga att förutsäga, och det utgör en väldigt oansvarig politisk styrning, avslutar Morgan Svensson, representant i sjukhusstyrelse Trelleborg.

Nyckelord

Kontakter

Mona NihlénLedamot i sjukhusstyrelse Ystad

Morgan SvenssonRepresentant sjukhusstyrelse Trelleborg

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ovärdigt för svältfödda sjukhus att tävla om pengar genom operationer: avskaffa incitamentsmodellen23.5.2023 11:28:00 CEST | Pressmeddelande

I budgeten för hälso- och sjukvården 2023 beslutades att införa en incitamentsmodell gällande operationer på Skånes sjukhus. Finansieringen delas ut efter att sjukhusen presterat ett visst antal operationer, allt i tävling med varandra. Ju fler operationer, desto större möjlighet att få pengar till sjukvårdsverksamheten. Samtidigt dras sjukhusen redan med ett samlat prognosticerat underskott på 2,9 miljarder. ”Situationen är katastrofal sett ur ekonomisk, arbetsmiljömässig och personalmässig synpunkt: modellen måste avskaffas”, säger Vänsterpartiets Alexandra Thomasson.

V: Lasarettet i Landskrona ska spara 7,7 miljoner – av 40 miljoner i underskott26.4.2023 14:33:41 CEST | Pressmeddelande

På veckans möte med sjukhusstyrelse Landskrona antog nämnden en ”handlingsplan för ekonomi i balans”. Bara några månader in på året visar sig M, Kd, L och Sd:s antagna lasarettsbudget kunna gå back med 40 miljoner kronor, och besparingarna på knappt 8 miljoner räcker inte långt. Samtidigt pressar det personalen, menar Liselotte Borsiin, Vänsterpartiets företrädare i sjukhusstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum