Region Örebro län

Samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar

Dela

Hur ska Region Örebro län och kommunerna i länet samverka för att tillsammans erbjuda en tillgänglig och framtidsinriktad vård och omsorg? Det är en fråga som besvaras i den handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om i dag.

Framtiden bär med sig flera stora utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper och den psykiska ohälsan ökar. För att möta utmaningarna på bästa sätt krävs samverkan över så väl professions- som organisationsgränserna. Som en gemensam utgångspunkt finns nu Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg 2019-2022.

- Samordning och samarbete är inte alltid enkelt, men aldrig omöjligt. Med den här handlingsplanen har vi nu en gemensam struktur för hur vi skapar ett gränsöverskridande samarbete mellan regionen, länets kommuner och övriga aktörer så att vi kan ge alla invånare vård och omsorg utifrån deras behov, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nya krav att vänta

Handlingsplanen har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård.

- Vi måste kunna erbjuda en effektiv och meningsfull vård också i framtiden. Viktiga framgångsfaktorer kommer vara kompetensförsörjning, medicinskteknisk utveckling, effektiv användning av våra ekonomiska resurser och en nära samverkan över organisationsgränser, säger Karin Sundin.

Handlingsplanen gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och omsorg, och den innehåller fem delmål:

  • Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
  • Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov.
  • Stärka vård och omsorg nära den enskilde.
  • Stärka det rehabiliterande arbetet.
  • Stärka processer för att undvika vårdskador.

Kontakt

Karin Sundin, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, telefon: 072-142 06 20

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum