Värmdö Kommun

Satsning på skola, klimat och digitalisering i budget 2021

Dela

Kärnverksamheter som skola och äldreomsorg prioriteras i Värmdös budget för 2021. Där finns också en i sin omfattning unik satsning på digitalisering och automation. Satsningen på digitalisering och automation förväntas bland annat bidra till en minskad administration varför samtliga nämnder har fått besparingskrav inom området.

Budget 2021 beslutades i kommunfullmäktige den 11 november. Den totala rambudgeten är på drygt 2,5 miljarder. Den största delen av budget går till utbildningsnämnden, drygt 1,3 miljarder, där grundskolepengen höjs med 3% och förskolepengen med 2%.

- Jag är glad att budgeten nu är beslutad. En stabil grund ger ett hållbart bygge och det gäller även i organisationer. Med budget 2021 prioriterar vi kärnverksamheten, minskar administrationen och vågar sålla bort resurskrävande projekt. Vi vill skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och kvalitativ välfärd, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Digitaliserad välfärd

Digitalisering- och automatiseringsarbetet prioriteras genom en satsning på 25 miljoner kronor inom ramen för ”Vårt smartare Värmdö”, ett projekt som syftar till att samordna och effektivisera de insatser som görs inom digitalisering i kommunen.

- Digitalisering är vägen till framtidens välfärd. På så sätt kommer vi inte bara effektivisera genom att vi sparar tid och pengar - vi bidrar också till att öka involvering och inkludering av våra medborgare genom de tjänster och den utökade service vi erbjuder, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun.

Trygghet, klimat och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens budget uppgår till 500 MSEK. Digitala lösningar och kompetenssatsningar ska bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen. 50 miljoner kronor avsätts i en klimatinvesteringsreserv som till exempel kan användas vid godkännande av pågående förstudier vid klimatinvesteringar i egna fastigheter eller fossilfri fordonspark.

1 MSEK avsätts för trygghetsskapande åtgärder för att vidareutveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att genom olika konkreta åtgärder som belysning och stadsplanering påverka människors upplevda trygghet i Värmdö. Satsningen kommer också innebära olika utbildningsinsatser, trygghetsvandringar och dialoger.

Som ett led i prioriteringar av kärnverksamheter föreslås att den kommunala konsthallen, Gustavsbergs konsthall, ska konkurrensutsättas. Om en extern utförare inte hittas så föreslås att konsthallen avvecklas.

Nyckelord

Kontakter

Deshira Flankör (M)Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje.
Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

deshira.flankor@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

En smartare skola – Vision 100 av 100 och resan mot en digital miljö utöver det vanliga2.3.2021 16:52:19 CETPressmeddelande

En smartare skola är projektet för en framtida smart digital miljö kopplat till förskola och skola i Värmdö kommun. Huvuduppdraget är att för utbildningsväsendet i kommunen presentera en attraktiv och flexibel digital lösning i framkant, bestående av digitala tjänster och funktioner som möter upp framtidens behov och utmaningar. En upphandling planeras att genomföras under kvartal två och tre i år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum