Järfälla Kommun

Serneke och Järfälla avtalar om stadsutveckling med idrott och kultur i centrum

Dela

Järfälla kommun och Serneke tecknar köpe- och exploateringsavtal för utveckling av sju kvarter om totalt 130 000 kvm BTA i Barkarby. Serneke planerar för en blandstad med stort inslag av idrott och kultur med Stockholmregionens första skidslinga inomhus i kombination med kontor, hotell, konferens, bostäder, handel och service. Kvarteren ligger i direkt anslutning till Barkarby station, ett av Stockholmsregionens största framtida trafiknav.

Serneke planerar för en blandstad som skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med bland annat Skidome - regionens första anläggning för skidåkning inomhus året runt.
Serneke planerar för en blandstad som skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med bland annat Skidome - regionens första anläggning för skidåkning inomhus året runt.

– Jag är mycket glad och nöjd över att Serneke väljer att investera i Barkarby. Tillsammans ska vi utveckla Barkarby till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika stadsmiljöer där hälsa och hållbarhet står i fokus. Förutom bostäder, kontor, handel och service blir det stora dragplåstret en idrotts- och kulturgalleria med bland annat regionens första Skidome för skidåkning inomhus. Det kommer att bli en härlig destination för besökare från hela regionen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I de sju kvarteren planerar Serneke för att utveckla en blandstad som skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med bland annat:

  • Idrottslokaler med bland annat Skidome för skidåkning inomhus, andra idrottsanläggningar samt lokaler för e-sport.
  • Kulturlokaler med bland annat biograf.
  • Gym- och behandlingscenter.
  • Handel och service med bland annat dagligvaruhandel.
  • Kontor.
  • Hotell och konferens.
  • Bostäder.

– Det känns mycket bra att vi nu tar ytterligare ett steg i arbetet med ett av landets mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Vi är fortsatt inspirerade att omsätta våra visioner tillsammans med Järfälla kommun för hur man bygger en äkta blandstad för framtiden där idrotten har en naturlig plats, säger Ola Serneke, koncern-VD för Serneke Group.

Exploateringen är omfattande och tillträde av marken kommer att ske etappvis mellan 2021 och 2027, där de sista tre kvarteren kommer att börja byggas när tunnelbanan är färdigbyggd 2026.

– Sernekes kvarter kommer att bli en mycket viktig del i den nya stadsmiljö som vi bygger mitt i ett fantastiskt trafikläge med tillgång till tunnelbana, regionaltåg, buss, pendeltåg, Förbifart Stockholm och E18, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

Om avtalet

Köpe- och exploateringsavtalen med Serneke Veddesta AB avser del av fastigheterna Veddesta 2:1, 2:7, 2:33 och 2:97. Överenskommelsen är uppdelad i två avtal, ett avtal för de kvarter som berörs av tunnelbanans utbyggnad och ett avtal för de kvarter som inte berörs av tunnelbanans utbyggnad.

Avtalen innebär tillträde och betalning i etapper med första tillträde 2021 och tillträde av den sista etappen senast 2027. Vid fullt utnyttjande av detaljplanen, Veddesta III, uppgår bebyggelsen till över 130 000 kvm BTA.

Godkännande av köpe- och exploateringsavtalen behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 14 december. Beslut om godkännande tas i kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 11 januari.

Om stadsutvecklingsområdet Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny attraktiv och livfull stadsmiljö med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.

Nyckelord

Kontakter

Jonathan Björniden (L), ordförande planutskottet, Järfälla kommun,
070-990 90 00, jonathan.bjorniden@jarfalla.se

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla. Presskontakt via John Backvid, 08-580 286 51.

Tel:08-580 286 51

Bilder

Serneke planerar för en blandstad som skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med bland annat Skidome - regionens första anläggning för skidåkning inomhus året runt.
Serneke planerar för en blandstad som skapar förutsättningar för en aktiv livsstil med bland annat Skidome - regionens första anläggning för skidåkning inomhus året runt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och flerbesökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum