Göteborgs stift

Sex diakoner och en präst vigda till tjänst

Dela

Gångna söndag vigde biskop Susanne Rappmann sex diakoner och en präst till tjänst i Svenska kyrkan. Begränsningen att inte fler än 50 personer får samlas gäller och därför delades vigningen upp i två vigningsgudstjänster. Vid den första vigningsgudstjänsten togs också en pastor emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Helena Johannesson vigs till diakon av biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Helena Johannesson vigs till diakon av biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)

Den 13 juni, Andra söndagen efter trefaldighet, fick Göteborgs stift sex nya diakoner då biskop Susanne Rappmann vigde diakonkandidaterna Robert Christensson, Helena Johannesson, Cecilia Jonberg, Maria Larsson, Niina Lybacken och Frida Winge samt en ny präst då prästkandidaten Ann-Sofie Orrdal vigdes för tjänst i Svenska kyrkan. Direkt efter vigningen går de nyvigda ut i tjänst i församlingar i Göteborgs stift. Vid en av gudstjänsterna togs också pastor Ola Bojestig emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan. 

I sitt vigningstal till kandidaterna sa biskop Susanne Rappmann: Var ni än kommer att komma har Gud gått före er. Gud finns redan på plats. Gud har redan gjort inbjudan. Er uppgift är att säga välkommen. Er uppgift är att skapa sammanhang där människor känner: Ja här vill jag vara. Här får jag växa.

– Att få tala om livet tillsammans med Jesus. Det är uppgiften mina vänner, och det är fantastiskt.

– Glöm nu inte att när ni säger ja har kyrkan och Gud sagt ja till er: Mitt ja är beroende av att Gud sa ja för mig. Både i dopet och i vigningen.

Torsdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna diakon- resp prästexamen inför domkapitlet i Göteborg. Det var sista delen i utbildningen till diakon resp präst och därmed blev kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan.

Vid vigningen i domkyrkan avlade diakon- och prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Prästerna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Diakonerna lovar att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet.

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Vid vigningsgudstjänsten kl 11.00 togs Ola Bojestig, pastor i Equmeniakyrkan, emot som präst i Svenska kyrkan. Ola ordinerades som pastor i dåvarande Svenska Missionsförbundet 1991 och är efter avgivande av prästlöftena inför domkapitlet i Göteborg behörig präst i Svenska kyrkan.

De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakonerna är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan.

De nyvigda diakonerna:

Robert Christensson vigs till tjänst i Domkyrkopastoratet
robert.christensson@svenskakyrkan.se

Helena Johannesson vigs till tjänst i Tjörns pastorat
helena.johannesson@svenskakyrkan.se 

Cecilia Jonberg vigs till tjänst i Skepplanda pastorat
ciccicd@hotmail.com

Maria Larsson vigs till tjänst i Kungälv-Ytterby församling
maria.jo.larsson@svenskakyrkan.se

Niina Lybacken vigs till tjänst i Skallsjö församling
niina.lybacken@svenskakyrkan.se

Frida Winge vigs till tjänst i Kinds pastorat
frida.winge@svenskakyrkan.se 

Den nyvigda prästen:

Ann-Sofie Orrdal för tjänst i Getinge Oskarströms pastorat
ann-sofie.orrdal@svenskakyrkan.se

Övergått till tjänst som präst i Svenska kyrkan:

Ola Bojestig för tjänst i Lindberga pastorat
Ola.bojestig@svenskakyrkan.se

 
Så här presenterade kandidaterna sig inför vigningen.

Diakoner:

Robert Christensson, Höviksnäs, vigs för tjänst i Domkyrkopastoratet
Jag har jobbat som jurist i många år och fann en allt större diskrepans mellan vad jag gjorde och vad jag ville göra. Det finns möjligheter i Diakonatet som inte finns någon annanstans. Som diakon får jag möjlighet att vara medvandrare till min nästa under kortare eller längre tid. Att få människor att inse att det spelar roll både vilka vi är och hur vi lever våra liv och att ge mina medmänniskor hopp och tröst är en ynnest. 

Helena Johannesson, Henån på Orust, för tjänst i Valla församling, Tjörns pastorat. 
Efter ett rikt yrkesliv som socionom både i kyrkan och i socialtjänsten, har jag fått kommentaren, att jag sluter cirkeln, genom studierna inför och vigningen till diakon nu 2021. Det startade med ungdomsengagemang i Sävedalens församling på 70-talet och sedan socionomstudier för närmare 40 år sedan. Jag ser att Gud har kallat mig till hans tjänst på olika sätt i mitt liv. Kallelsen och vigningen till diakon är en gåva som jag med stor förtröstan önskar kunna förvalta rätt med min långvariga yrkeskompetens, min livserfarenhet och min tro som grund.

Cecilia Jonberg, Skepplanda vigs för tjänst i Skepplanda pastorat. 
Jag bor i Skepplanda tillsammans med min man och våran dotter. På fritiden lyssnar jag på ljudböcker, spelar padel eller pratar i telefon med vänner och familj. Som diakon ser jag fram emot mötet med människor och hoppas att jag kan bidra med att förmedla glädje och hopp. 

Maria Larsson, Ytterby, vigs för tjänst i Kungälv-Ytterby församling
Jag bor i Ytterby med min man och våra tre barn. Jag har tidigare arbetat som psykiatrisjuksköterska. De senaste åren har jag funnits som diakoniassistent i Kungälv-Ytterby församling. Nu ser jag fram emot att få fortsätta att möta människor i min nya tjänst som diakon. Som diakon vill jag visa gästfrihet, lyfta fram vårt hopp i Kristus, vara mig själv och sätta Jesus i centrum.

Niina Lybacken, Sandared, vigs till tjänst i Skallsjö församling
Jag är uppväxt i Sörmland och bor nu min med familj utanför Borås. Jag är kulturintresserad, älskar bland annat att läsa, och finner vila i naturen. I mitt uppdrag som diakon vill jag med frimodighet och i kraft av Gud få sprida hopp och glädje. Jag tänker mycket på hur vår kyrka ska vara en relevant och aktiv del i samhället – att få utveckla samverkan, kreativa möten och dialog ser jag fram emot. Jag hoppas bidra till en levande och öppen kyrka där var och en finner sin plats och får växa och fördjupas i tro. 

Frida Winge, Borås, vigs för tjänst i Kinds pastorat på Mötesplats Prästgården.
Efter min lärarutbildning och en kort tid i tjänst som lärare, valde jag att prova att arbeta i Svenska Kyrkan. Här blev jag kvar! Sammanhang och möten på vägen gjorde att jag upplevde mig kallad till diakon. För mig är det viktigt att kyrkan får vara en plats där orden är en del; lika viktig som erfarandet av tro, genom sinnena, händer och öron. Jag önskar vara en del av en inkluderande kyrka. Jag är mamma till tre barn, tillsammans med dem och min man bor jag på en liten gård utanför Borås. En ledig dag dricker jag gärna the, umgås med familj och vänner, tränar och lyssnar på musik.  

Präst:

Ann-Sofie Orrdal, Halmstad, vigs för tjänst i Getinge-Oskarströms pastorat
Jag har arbetat i 30 år som pedagog i Svenska kyrkan med människor i alla åldrar. Jag har älskat mitt jobb och Svenska kyrkan! Nu har jag efter studier, funderande och tjat från Gud sagt ja till kallelsen att bli präst, en uppgift jag vill ta mig an med stor respekt och varsamhet. Jag ser med glädje fram emot att få dela liv med människor i både vardag och helg, att få vara med i livets olika skiften, i både glädje och sorg. Jag vill visa att kristen tro bär och ger hopp och mening i livet. Sedan drygt 30 år tillbaka delar jag mitt liv med Staffan och tillsammans har vi en vuxen dotter.

Övergår till tjänst som präst i Svenska kyrkan:

Ola Bojestig, för tjänst i Lindberga pastorat
I juni 1991 ordinerades jag som pastor i dåvarande Svenska Missionsförbundet. Efter 30 år i olika tjänster i kyrkan får jag nu förnya mina löften i ett nytt sammanhang och fortsätta leva i kallelsen. För det är jag tacksam och glad som nyinflyttad varbergsbo att få tjänstgöra som pastorsadjunkt i Lindberga församling.

För ytterligare information och foto från diakon- och prästvigningen
kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87 torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann, stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet.

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Helena Johannesson vigs till diakon av biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Helena Johannesson vigs till diakon av biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Domprost Stefan Hiller, prästen Ola Bojestig, diakonerna Helena Johannesson och Robert Christensson, prästen Ann-Sofie Orrdal och biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Domprost Stefan Hiller, prästen Ola Bojestig, diakonerna Helena Johannesson och Robert Christensson, prästen Ann-Sofie Orrdal och biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flanerar de nyvigda diakonerna Cecilia Jonberg, Frida Winge, Maria Larsson och Niina Lybacken. (Foto Torgny Lindén)
Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flanerar de nyvigda diakonerna Cecilia Jonberg, Frida Winge, Maria Larsson och Niina Lybacken. (Foto Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Kyrkovalet färdigräknat – 17,9 % röstade i Göteborgs stift7.10.2021 13:03:32 CEST | Pressmeddelande

Valdeltagandet i kyrkovalet i Göteborgs stift nådde inte upp till förra årets rekordnivå, men ligger ändå på en historiskt bra nivå. Flest gick till valurnorna i Ljungskile församling. I stiftsfullmäktige i Göteborgs stift finns från årsskiftet 13 nomineringsgrupper representerade i och med att Alternativ för Sverige och Himmel och Jord fått var sitt mandat i nyss genomförda kyrkoval.

Kyrkohandboken på minoritetsspråk uppmärksammas i Domkyrkan på Tacksägelsedagen5.10.2021 06:59:12 CEST | Pressmeddelande

Under 2020 och 2021 har kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk tagits i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk; på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, meänkieli och fyra romska dialekter. Söndagen den 10 oktober högtidlighålls denna historiska händelse i Göteborgs domkyrka. Medverkar i gudstjänsten gör biskop Susanne Rappmann och prästen Bo Claesson.

Bildrikt talat – biskop Martin Modéus ställer ut foton i Göteborgs domkyrka15.9.2021 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, är en hängiven amatörfotograf med ett särskilt intresse för natur och fåglar. I dagarna kommer hans bok ”Bildrikt talat” ut på Verbum förlag. Inför och under Bokmässan i Göteborg ställer han ut 14 av sina bilder i Göteborgs domkyrka. Samtidigt presenteras också fotoutställningen "Desmond Tutu 90 år" som sätter fokus på biskop Tutu´s engagemang och gärning.

Förtidsröstning i kyrkovalet har börjat, bl a i Nordstan i Göteborg, Torp i Uddevalla och ICA Maxi Flygstaden i Halmstad6.9.2021 08:12:00 CEST | Pressmeddelande

Med två veckor kvar till kyrkovalet den 19 september finns det nu möjlighet att förtidsrösta över hela landet. Bland annat håller röstningslokaler i Nordstan i Göteborg, ICA Maxi Flygstaden i Halmstad och på Köpcentret Torp i Uddevalla öppet för röstning och för de som har frågor om Svenska kyrkan. I det regionala valet till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift ställer 13 nomineringsgrupper upp. De presenterar sig på Göteborgs stifts webbplats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum