Försäkringskassan

Sjukpenningtalet i november 2017

Dela

För november var sjukpenningtalet 10,2 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 6,3 procent. Under oktober månad beviljades 97,7 procent av alla nyansökningar av sjukpenning.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade sjukskrivningarna med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,3 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

- Under en sjukdomsperiod ska man få hjälp och stöd av sin arbetsgivare, hälso- och sjukvården och av Arbetsförmedlingen om det behövs för att kunna återgå till arbete. Alla är viktiga aktörer tillsammans med Försäkringskassan i arbetet mot ohälsa ute på våra arbetsplatser, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för Sjukförsäkringen inom Försäkringskassan. 

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, regionala sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.


Fakta

- Under oktober månad beviljades 97,7 procent av alla nyansökningar av sjukpenning

- Sjukpenningtalet i november 2017 var 10,2 dagar vilket är 6,3 procent lägre jämfört med ett år tidigare och    samma som i oktober 2017

- Ohälsotalet i november 2017 är 26,3 dagar vilket är 1,5 dagar lägre än ett år tidigare och 0,2 dagar lägre jämfört med oktober 2017   

- Antalet pågående sjukfall var i september 2017 170 846  varav 70 252 hade pågått i mer än ett år

Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?
Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum