Vänsterpartiet Skåne

Sjukvården kräver mer än en snål alliansbudget

Dela

Rapporterna duggar tätt från de skånska sjukhusen: arbetstempot är högt uppskruvat och vårdplatserna räcker inte till. En budget med hårda krav på verksamheten går inte obemärkt förbi genom sjukhuskorridorerna eller i den delårsrapport som presenterades regionstyrelsen. Vänsterpartiet vill se en region som strävar efter mer för sina invånare än en bantad budget i (o)balans.

- När årets budget antogs förra hösten pekade vi i Vänsterpartiet på att det är uppenbart att sjukvården behöver mer resurser än vad som ges. Det vi ser i delårsrapporten är att just sjukvården inte kan följa angiven budget samtidigt som köerna växer och avdelningar hålls stängda, säger Sara Svensson, regionråd och Vänsterpartiets representant i regionstyrelsen.

Alliansbudgeten antogs under hösten 2018. De mål som sattes upp för sjukvårdens besparingar har inte kunnat uppnås: Hälso- och sjukvården har liksom tidigare år fortsatt stora underskott och prognosen för helåret är ett resultat på cirka 740 miljoner kronor under utsatta budgetmål.

- Precis som vi har sagt under många år behöver vården stärkas både med ökade generella anslag från staten och med en höjd regionalskatt. Vi behöver finansiera en allt mer avancerad sjukvård, se till att den når alla i befolkningen som behöver den och anställa fler så att de behov av vård som människor har kan mötas upp av sjukvården. Det klarar vi inte på en svältbudget, konstaterar Sara Svensson. 

Vänsterpartiet har sedan tidigare tagit initiativ till en handlingsplan för att i alla fall öppna upp de sommarstängda vårdplatserna. Svaret på detta initiativ fanns inte med på dagordningen till dagens regionstyrelsemöte. 

- Jag hade förväntat mig att vårt initiativärende skulle behandlas idag. Vårdplatsbristen är skriande, men utan att Alliansen prioriterar arbetet med en handlingsplan kommer det blir svårt att förbättra situationen inför och under nästa sommar, avslutar Sara Svensson.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Skarp kritik mot system för hörselhjälpmedel – Alliansen vägrar förändring31.10.2019 15:34:56 CETNyheter

Ett system för utprovning av hörselhjälpmedel som i praktiken fungerar som ett företagsstöd – kritiken är hård mot rekvisitionssystemet inom Region Skåne. Problemet rör att flertalet hörselmottagningar idag ägs av hörapparattillverkare. Detta riskerar att en patients val av hörapparat i hög påverkas av förekomsten av företagets ”eget” sortiment. Detta urholkar bl.a. valfriheten. Frågan togs idag upp under möte med Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Alliansen behöver lyssna på personalen: ta tunga invändningar mot privatisering av den palliativa vården på allvar!24.10.2019 18:26:12 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet oroas starkt av den ignorans som Alliansen visar personalens önskemål inom specialiserad palliativ vård. Personalen har lyft fram många orsaker till att man inte vill att verksamheten ska upphandlas och varför den känsliga vården av människor i livets slutskede inte passar för privatisering. Utredningen som gjorts på Alliansens uppdrag pekar på samma risker. Trots det väljer Alliansen att gå vidare med att i primärvårdsnämnden rekommendera upphandling av den specialiserade palliativa vården i Malmö och Trelleborg.

Vänsterpartiet lägger motion för jämlik tillgång till skånska vårdcentraler18.10.2019 12:17:03 CESTPressmeddelande

2009 infördes hälsoval inom vården, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser i Skåne. Ofta koncentreras de privata vårdcentralerna till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer, medan områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls har haft samma nyetablering av vårdcentraler. Nu vill Vänsterpartiet kartlägga behovet av offentliga vårdcentraler för att trygga tillgång till en god primärvård för alla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum