Försäkringskassan

Stabil utveckling i Försäkringskassans senaste utgiftsprognos

Dela

Utgifterna för socialförsäkringen uppgick till 219 miljarder kronor 2018. Under 2019 beräknas utgifterna öka till 220 miljarder kronor för att sedan stiga till 226 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen på fredagen.

Försäkringskassans utgifter beräknas följa en stabil utveckling. Prognoserna är sammantaget något lägre än de som lämnades i januari 2019.

– De senaste decennierna har präglats av så kraftiga variationer i sjukfrånvaron att det inte kan förklaras av variationer i folkhälsan. Därför är det glädjande att sjukfrånvaron nu stabiliseras, säger Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Utgifterna för Sjukpenning och rehabilitering beräknas öka svagt under prognosperioden, vilket i huvudsak beror på att ersättningens storlek påverkas av pris- och löneutvecklingen. Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan antalet långa sjukskrivningar beräknas minska. Detta medför att det sammanlagda antalet sjukskrivna personer förväntas utvecklas stabilt, liksom sjukpenningtalet.

– Den senaste prognosen visar på en låg och stabil sjukfrånvaro. Nu fortsätter vi arbetet för att bedömningarna av rätten till sjukpenning ska vara rättssäkra och förutsägbara, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar beräknas däremot minska under hela prognosperioden, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning blir färre. Utflödet på grund av att personer fyller 65 år har varit och prognostiseras att vara större än antalet påbörjade sjukersättningar under hela prognosperioden.

Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka något under prognosperioden, vilket främst beror på att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen. Även antalet assistanstimmar per mottagare beräknas öka, medan antalet assistansmottagare beräknas minska något under prognosperioden. Den största utgiftsökningen sker inom familjeförmånerna, där utgifterna för både barnbidrag och föräldraförsäkring beräknas öka framöver, både till följd av att antalet barn i befolkningen ökar och stigande löner och priser.

– Försäkringskassans uppdrag är att säkerställa att bedömningarna av rätten till ersättning är rättssäkra och förutsägbara över tid. Det är avgörande för förtroendet för socialförsäkringen. Men det räcker inte för att stabilisera sjukfrånvaron. Dessutom måste arbetsgivarna utveckla det förebyggande arbetet och hälso- och sjukvården ta ansvar för sjukskrivningsinstrumentets roll i vård och behandling, avslutar Maria Hemström Hemmingsson.

Länk till prognosen 

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 201925.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan. År 2018 var socialförsäkringens utgifter för de ersättningar som administreras av Försäkringskassan 225 miljarder kronor. Lite mer än hälften av socialförsäkringens utgifter gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning. Drygt en tredjedel av utgifterna gick till barnfamiljer. Därutöver gjordes utbetalningar till vissa andra ersättningar, främst inom arbetsmarknadsområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum