Volkswagen Group Sverige AB

Starkt första kvartal för Volkswagen-koncernen

Dela

Den positiva affärsutvecklingen i Volkswagen-koncernen under andra halvåret 2020 fortsatte under första kvartalet i år. Detta resulterade i stark ekonomisk utveckling med betydande förbättringar jämfört med den svagare jämförelseperioden föregående år, som påverkades av pandemin. Framgångsrik hantering av COVID-19-pandemin och bristen på halvledare, tillsammans med återhämtning på marknaderna, var nyckeln till denna positiva utveckling.

  • Fortsatt positiv affärsutveckling från andra hälften av 2020 ledde till stark ekonomisk utveckling under första kvartalet
  • Leveranserna ökade med 21,2 procent jämfört med föregående år till 2,4 (2,0) miljoner fordon, försäljningen av elfordon mer än fördubblades till 133 300 enheter
  • Höga försäljningsintäkter på 62,4 (55,1) miljarder euro tack vare ökad enhetsförsäljning och förbättrad produktmix
  • Rörelseresultatet på solida 4,8 (0,9) miljarder euro, trots COVID-19 och någon inverkan från brist på halvledare, försäljningsmarginalen uppnådde starka 7,7 (1,6) procent
  • Resultat före skatt steg avsevärt till 4,5 (0,7) miljarder euro
  • Resultat efter skatt förbättrades också avsevärt till 3,4 (0,5) miljarder euro
  • Automotive Division: Justerat nettokassaflöde nådde en hög nivå på 5,5 (-1,5) miljarder euro; nettolikviditeten ökade till mycket solida 29,6 miljarder euro
  • Koncernens framtidsutsikter för försäljningsmarginalen för helåret 2021 ökade till 5,5-7,0 procent, även förväntningarna på nettokassaflöde och nettolikviditet har höjts
  • VD Diess: "Vi inledde året med bra momentum och verksamheten är stark, som de positiva kvartalssiffrorna tydligt visar. Vår elektrifieringsoffensiv fortsätter att vinna mark och vi gör goda framsteg med omställningen. Det finns fortfarande mycket mer vi kan åstadkomma under resten av året."

Den positiva affärsutvecklingen i Volkswagen-koncernen under andra halvåret 2020 fortsatte under första kvartalet i år. Detta resulterade i stark ekonomisk utveckling med betydande förbättringar jämfört med den svagare jämförelseperioden föregående år, som påverkades av pandemin. Några nyckeltal var till och med högre än under första kvartalet 2019, före krisen. Framgångsrik hantering av COVID-19-pandemin och bristen på halvledare, tillsammans med återhämtning på marknaderna, var nyckeln till denna positiva utveckling. Till följd av detta ökade försäljningsintäkterna med 13,3 procent till en hög nivå på 62,4 miljarder euro.

Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående år till 4,8 (0,9) miljarder euro. Det högre resultatet berodde främst på ökad enhetsförsäljning, förbättrad produktmix, positiva effekter från värderingen av råmaterialsäkringar och initiala framgångar i programmen för att minska fasta kostnader. Engångskostnader för omstrukturering på 0,4 miljarder euro hade en negativ inverkan. Automotive Division visar en robust verksamhetsmodell med ett högt justerat nettokassaflöde på 5,5 (-1,5) miljarder euro. Nettolikviditeten i Automotive Division ökade till en mycket solid nivå på 29,6 miljarder euro. Volkswagen-koncernen ökade utsikterna för rörelsemarginalen för helåret 2021 till 5,5-7,0 procent, från tidigare 5,0-6,5 procent.

Herbert Diess, Volkswagen-koncernens VD:

– Vi inledde året med bra momentum och verksamheten är stark, som de positiva kvartalssiffrorna tydligt visar. Samtidigt är vi helt engagerade i vår omställning till en klimatneutral och mjukvarudriven mobilitetskoncern. Vår framgångsrika elektrifieringsoffensiv fortsätter att vinna mark och vi har utökat den väsentligt med attraktiva nya modeller. Vi gör också goda framsteg med den betydelsefulla digitaliseringen och har nått viktiga milstolpar. Det finns fortfarande mycket mer vi kan åstadkomma under resten av året.

Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens finansdirektör:

– Volkswagen-koncernen levererade en stark utveckling under första kvartalet. Försäljningsmarginalen uppgick till 7,7 procent. Det justerade nettokassaflödet på 5,5 miljarder euro visar på en imponerande robusthet i företaget även under utmanande förhållanden. Vi hanterade effekterna av COVID-19 och bristen på halvledare på ett ansvarsfullt sätt. Vi fortsatte att investera i elektrifiering och digitalisering av våra fordon och arbetade samtidigt på vår kostnadsbas. Bristen på halvledare i hela branschen förväntas ha en mer betydande inverkan under andra kvartalet än tidigare. Vi har ändå förtroende för verksamhetens utveckling under helåret och har därför höjt våra framtidsutsikter.

Starkt verksamhetsresultat

Under första kvartalet ökade leveranserna från Volkswagen-koncernen avsevärt med 21,2 procent till 2,4 miljoner fordon jämfört med samma period föregående år, vilken redan var påverkad av COVID-19-pandemin. Den globala marknadsandelen för personbilar ökade med 0,2 procentenheter till 12,4 procent under samma period. En viktig drivkraft för denna volymökning var Kina, koncernens största enskilda marknad. Här sågs den starkaste återhämtningen under föregående år med +61,4 procent.

Koncernens framgångsrika elektrifieringsoffensiv fortsatte att vinna mark och bidrog också till den positiva utvecklingen. Under de första tre månaderna har leveranser av elektrifierade modeller mer än fördubblats jämfört med föregående år till 133 300 fordon. 59 900 kunder (+78 procent) valde ett elektriskt fordon (BEV), medan 73 400 (+178 procent) valde en laddhybrid (PHEV).

Tack vare ökade försäljningsvolymer och starkare efterfrågan på modeller med högre marginal ökade koncernens försäljningsintäkter avsevärt med 13,3 procent till starka 62,4 (55,1) miljarder euro, vilket också överträffade nivån 2019, före krisen (60,0 miljarder euro). Rörelseresultatet under första kvartalet föregående år var endast 0,9 miljarder euro på grund av pandemin, och steg till 4,8 miljarder euro under innevarande år. Försäljningsmarginalen uppgick därför till starka 7,7 procent. Resultatökningen jämfört med föregående år berodde främst på högre försäljningsvolymer, förbättrad produktmix och positiva effekter från värderingen av råmaterialsäkringar. Framsteg i de pågående programmen för kostnadsminskningar hade också en positiv effekt. Engångskostnader för omstrukturering på 0,4 miljarder euro hade en negativ inverkan.

Resultatet före och efter skatt ökade också avsevärt till 4,5 (0,7) miljarder euro respektive 3,4 (0,5) miljarder euro. Resultatet per preferensaktie uppnådde därmed en solid nivå på 6,51 euro (0,84).

Automotive Division: Utmärkt kassaflöde, nettolikviditeten förbättrades igen

Systematisk lagerhantering samt framgångsrika åtgärder för att sänka kostnaderna och skydda likviditeten hade en positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Nettokassaflödet i Automotive Division uppnådde en hög nivå på 4,7 (-2,5) miljarder euro, mer än dubbelt så mycket som första kvartalet 2019, före krisen (2,0 miljarder euro). Justerat för fusioner och förvärv och diesel uppgick nettokassaflödet till starka 5,5 (-1,5) miljarder euro. Nettolikviditeten i Automotive Division visade också en positiv tillväxt och steg till en mycket solid nivå på 29,6 miljarder euro. I slutet av 2020 var siffran 26,8 miljarder euro.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade till 4,0 (3,6) miljarder euro från nödvändiga framtidsinriktade investeringar i nya modeller och teknik. FoU-förhållandet var 8,0 procent under föregående år på grund av pandemirelaterade lägre försäljningsintäkter och sjönk till 7,7 procent under innevarande år. Förbättrad investeringsdisciplin och större utnyttjande av koncernsynergier ledde till betydande framsteg med investeringar. Dessa minskade med 7,8 procent jämfört med föregående år 1,9 (2,1) miljarder euro. Till följd av detta föll Capex-förhållandet betydligt till 3,7 (4,7) procent, vilket låg under nivån för samma kvartal 2019, före krisen (4,0 procent).

Framtidsutsikter 2021

Baserat på den positiva affärsutvecklingen under första kvartalet 2021 höjer Volkswagen-koncernen sin prognos för rörelseresultat, nettokassaflöde och nettolikviditet.

Koncernen förutser att – förutsatt en fortsatt framgångsrik hantering av COVID-19-pandemin – leveranserna till kunder år 2021 kommer att vara betydligt högre än föregående år under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Utmaningar kommer att uppstå särskilt från den ekonomiska situationen, ökad konkurrensintensitet, volatila råvaru- och valutamarknader, att säkra försörjningskedjor samt strängare utsläppsrelaterade krav. Försäljningsintäkterna i Volkswagen-koncernen år 2021 förväntas vara betydligt högre än föregående år. När det gäller rörelseresultatet förutser koncernen en försäljningsmarginal på mellan 5,5 och 7,0 procent år 2021.

I Automotive Division förväntas nettokassaflödet stiga starkt jämfört med föregående år med lägre kassaflöden från diesel och betydligt högre effekter från fusioner och förvärv, vilket leder till en betydande ökning av nettolikviditeten. Planerna är baserade på Volkswagen-koncernens nuvarande strukturer. Det avsedda förvärvet av samtliga utestående aktier i Navistar International Corporation och relaterade effekter på verksamhetens resultat, finansiella ställning och nettotillgångar ingår inte i Volkswagen-koncernens prognos.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Astypalea: Kick-off för omställningen till en smart hållbar ö3.6.2021 09:54:03 CEST | Pressmeddelande

Astypalea är på väg att bli en smart och hållbar ö. De första elbilarna, inklusive den första helelektriska polisbilen i Grekland, togs i bruk den 2 juni i närvaro av premiärminister Kyriakos Mitsotakis, Volkswagen-koncernens VD Herbert Diess och Greklands vice utrikesminister Kostas Fragogiannis. De första offentliga och privata laddningspunkterna invigdes också. Evenemanget markerade starten av omställningen till full elektrifiering på Astypalea. Under de närmaste åren ska ön byta till smart hållbar mobilitet och helt modernisera sitt energisystem. Volkswagen och den grekiska regeringen undertecknade ett samförståndsavtal om detta i november förra året.

#Project1Hour: Volkswagen-koncernen med 660 000 medarbetare i den största klimatkampanjen i företagets historia21.4.2021 14:30:03 CEST | Pressmeddelande

På Earth Day 2021 kommer alla medarbetare i Volkswagen-koncernen att under arbetstid i en timme diskutera sitt bidrag till minskad klimatpåverkan. "Jag ser fram emot att få många förslag från våra medarbetare runt om i världen för att ytterligare påskynda våra aktiviteter för minskad klimatpåverkan", säger koncernens VD, Herbert Diess.

Europeisk VD-allians för en ambitiös klimatstrategi22.3.2021 11:43:27 CET | Pressmeddelande

10 europeiska företagsledare investerar 100 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen från sina företag och produkter, som en del av företagsstrategin, och efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder. "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience" bildades 2020 som ett sektorövergripande klimatskyddsprojekt, för att samarbeta kring praktiska lösningar. Alliansen strävar efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum